Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad gör en troende, praktiserande kristen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den kristna tron innehåller inte några fastslagna ritualer som de troende måste utföra med någon sorts regelbundet.

Fråga: Vad innebär det att vara en troende, praktiserande kristen? Vad gör man? (P.F.)

Man kan inte vara en icke troende kristen. Själva ordet "kristen" betyder "en som tror att Jesus är Kristus, dvs Messias" (och följaktligen också tror på hans ord). Uttrycket "icke troende kristen" är följaktligen lika orimligt som uttrycket "icke tvivlande skeptiker" - det är helt enkelt en omöjlig ordsammansättning. En skeptiker är en tvivlare. En kristen är en troende. Det är själva innebörden i ordet.

Att "praktisera" kristendom är inget annat än att omsätta sin tro i handling, att leva ut det kristna kärleksbudskapet i praktisk handling - ha Kristus som förebild och sträva efter att leva så som han gjorde och lärde - försöka följa Guds vilja och upprätthålla relationen både till Gud (genom bön) och medmänniskor på samma sätt som Jesus gjorde.

Den kristna tron innehåller inte några fastslagna ritualer som de troende måste utföra med någon sorts regelbundet. Däremot är det vanligt (men inget krav) att man ansluter sig till någon kristen församling, deltar i gudstjänsterna, firar nattvard och ofta även församlingens övriga verksamhet, bibelstudier, körer etc.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur ska någon kunna leva som Jesus?
I Petrus första brev står det att vi ska ha Jesus som förebild och gå i hans fotspår, men är det verkligen möjligt för någon människa att göra det?

Kristen och/eller religiös?
Vad är det för skillnad på att vara kristen och att vara religös?

Hur kan vi leva enligt Guds vilja?
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur?

Kristen utan kyrka?
Kan man kalla sig kristen även om man inte tillhör någon församling?

Hur kan du vara kristen?
Kristendomen sägs vara emot våld och mord, men genom århundradena har ju kristna dödat för att få andra att bli kristna...

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.