Följ Bibelfrågan på Facebook

Trosbekännelsen i Danmark

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Råkade se en dansk Gudstjänst på TV. Jag tyckte då att Trosbekännelsen inleddes med en del "om att ta avstånd från djävulen" (ungefär), därefter passade danska Trosbekännelsen samman med den svenska. Har Trosbekännelsen ändrats av svenska kyrkan? (P.E.)

Trosbekännelsen är densamma på både danska och svenska, men innan danskarna läser trosbekännelsen säger de: "Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen."

Denna rad, som kallas "Forsagelsen", läser man alltså före trosbekännelsen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Trosbekännelsen
Jag skulle vilja veta mer om hur trosbekännelsen kom till och om det finns flera varianter av den.

De första kristnas budskap
De första kristnas budskap var att Messias hade kommit, så som de gamla profeterna utlovat.

Dom över levande och döda
Var i Bibeln säger Jesus själv att han ska 'döma levande och döda' som man läser i Trosbekännelsen? Om Han inte själv sagt det, vad grundar man sig då på?

Dödsriket och himmelriket
Var i Bibeln säger Jesus själv att han ska 'döma levande och döda' som man läser i Trosbekännelsen? Om Han inte själv sagt det, vad grundar man sig då på?

Ska man bekännaa Jesus som 'herre' eller 'herren'?
Vad säger bibeln egentligen? Ska man bekänna Jesus som herre (rent allmänt, alltså) eller som Herren (Gud). Folkbibeln och Bibel 2000 översätter olika. Ska ordet stå i bestämd form eller inte?

Den kristna trosregeln
Vad är 'regula fidei'?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.