Följ Bibelfrågan på Facebook

Den kristna trosregeln

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Vad är 'regula fidei'? (T.B.)

Uttrycket "trosregeln" ("regula fidei") eller "sanningsregeln" ("regula veritatis") har förekommit i den kyrkliga litteraturen sedan slutet av 100-talet och den exakta betydelsen har varit omtvistad. Olika kyrkofäder lade lite olika innebörd i begreppet, men gemensamt är att det stod för "den bibliska uppenbarelsen och den kristna tron i sammanfattning", "den sanna kristna läran", "kristendomens kärna", "kristendomens huvudpunkter" etc.

Eftersom bibeln inte innehåller någon systematiserad lärobeskrivning, punkt för punkt, utan den kristna tron utvecklades och detaljutformades successivt, kom naturligtvis både skriften och traditionen att forma denna regula fidei som Augustinus beskrev som "en sammanfattning av den Heliga skrift". Den var följaktligen aldrig fixerad utan formulerades och uttrycktes på lite olika sätt av olika personer, men de flesta torde ha gett den i stort sett samma innehåll som dopbekännelsen. (När Tertullianus använder uttrycket "trosregeln" identifierar han den också med dopbekännelsen.)

Den här regeln betraktades som en sorts "grundnorm", en "mall" eller måttstock att använda som kontrollmedel för att avvisa irrläror genom att se om en lära eller tolkning som gjorde anspråk på att vara kristen verkligen var i överensstämmelse med den kristna tron.

Ur trosregeln utvecklades så småningom den apostoliska, nicenska och athanasianska trosbekännelsen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
De första kristnas budskap
De första kristnas budskap var att Messias hade kommit, så som de gamla profeterna utlovat.

Trosbekännelsen
Jag skulle vilja veta mer om hur trosbekännelsen kom till och om det finns flera varianter av den.

Gnosticism och kristendom
Jag skulle vilja fråga vad är det för skillnad mellan kristendom och gnosticism?

Vad har kristna gemensamt?
Det finns ju ett otal kristna riktningar med olika inställningar i oika frågor. Finns det någonting som alla kristna har gemensamt?

Vad togs bort ur bibeln?
Under de första århundradena e Kr författades det nämligen mängder av böcker och brev och andra skrifter med kristen anknytning - exempelvis berättelser där Jesus på något sätt utgjorde centralgestalten.

Varför blev människor kristna?
Det enda skälet till att bli kristen - och förutsättningen för att kunna bli det - var då liksom nu att man övertygats om att snickaren Jesus från Nasaret var Kristus.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.