Följ Bibelfrågan på Facebook

Kristen 'mission' med våld?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Tro är något man aldrig kan skapa med våld och tvång.

Fråga: Hade det varit möjligt att sprida den kristna läran över världen utan vapenmakt och att använda våld? Om inte, så blir det ju en sorts paradox eftersom den egentligen förbjuder våld, att döda osv. Tänker t ex på spanjorerna i Sydamerika och de vita invandrarna i Nordamerika. (M.Ö.)

Vad som spreds över världen med hjälp av vapen och våld var något helt annat än det ursprungliga glädjebudskapet att Messias hade kommit och att Guds rike var nära. Det budskapet som Jesus förkunnat och som de första missionärerna spred hade utan tvekan kunnat fortsätta att spridas utan våld. Eller rättare sagt: det skulle inte kunnat spridas med våld, eftersom ett sådant agerande - precis som du säger - hade stridit mot budskapets egen innersta kärna.

Dessutom handlade ju budskapet om tro, och det är något man aldrig kan skapa med våld och tvång.

Den institutionaliserade religion, kristendomen, som senare uppstod kunde nog däremot bara spridas med hjälp av tvångsmetoder eftersom den inte alls handlade om tro och övertygelse utan enbart en anslutning till ett kyrkosystem.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Konvertering under hot
Vad finns det för logik i de tvångsomvändelser som kyrkan har sysslat med i alla tider?

Hur många har kristendomen dödat?
Många påstår att kristendomen dödat fler än Hitler och Stalin. Men hur sant är det egentligen? Finns det några beräkningar på hur många som kristendomen har dödat?

Kan man välja att tro eller inte tro?
Vad vi tror på avgörs av våra personliga förutsättningar, vår uppväxt, vilken uppfostran vi fått och vilken miljö vi lever i. Men då det gäller tron på Guds ord avgörs det främst av en sak.

Hur kom kristendomen till?
Det enda som skilde de första 'kristna' från alla andra judar var att de var fullkomligt övertygade om att 'kristus' som alla judar väntade på äntligen hade kommit.

Apostlarnas resor - vem betalade?
Hur fick Jesus lärjungar plötsligt stora ekonomiska resurser och framför allt språkliga förmågor att resa långt och predika för andra folk?

Bibeltext om evangelisation
Var i bibeln kan man läsa att Jesus uppmanar sina efterföljare att sprida evangeliet?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.