Följ Bibelfrågan på Facebook

Tusen år - en dag

Bibelfrågan: Frågor och svar

Gud är inte knuten till en viss planet och dess rotation, dess dagar och nätter, dess dygn, veckor, månader och år.

Fråga: Är tusen år fysiska år för människan eller är det symboliskt? Jag tänker på att det står att en dag är som tusen år för Herren och tusen år är som en dag. (K.L.)

Dygnet, dag och natt, månader, år etc, är något som är ofrånkomligen knutet till en himlakropp - en planet eller måne - som roterar och där det sker en ständig växling mellan ljus och mörker som markerar en ny dag, en ny natt, en ny dag. Timmar och sekunder är bara mänskliga metoder att dela in dygnet i mindre enheter.

På en liten, snabbt roterande planet, sker växlingen mellan ljus och mörker, dag och natt, snabbt. På en gigantisk planet kan dygnet bli många år långt, sett med "jordiska ögon". På en himlakropp som alltid vänder samma sida mot sin närmaste stjärna finns ingen dygnsväxling, utan bara ständig dag eller ständig natt beroende på vilken sida av planeten man befinner sig på. Och på en stjärna - som exempelvis vår sol - existerar dygnet inte över huvud taget. Det gör det inte heller i rymden som sådan

Gud är inte bunden till en viss plats. Gud är inte knuten till en viss planet och dess rotation, dess dagar och nätter, dess dygn, veckor, månader och år. För Gud kan följaktligen en dag vara som tusen år på jorden och tusen år som en dag på jorden. För Gud är det alltid nu, alltid i dag!

Men när bibeln talar om ett visst antal år i ett sammanhang som berör oss människor eller förhållanden på jorden - exempelvis "tusenårsriket", tidsrymden mellan den första och andra uppståndelsen då de heliga ska "regera som kungar och präster" tillsammans med Messias - så finns det ingen anledning att tro annat än att den syftar på vanliga "jordiska" år.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
När ska alla uppstå?
När ska alla människor uppstå? Uppstår alla på en gång eller har en del redan uppstått?

Tusenårsriket
Vad är egentligen tusenårsriket för nånting? Jag hör ofta uttrycket men jag har inte hittat det någonstans i bibeln.

Präst - ett framtidsjobb?
Jag undrar hur prästyrket kommer att bli i framtiden. Funderar själv på att läsa till präst. Kommer det att finnas några jobb?

Lärjungarna och Guds rikes ankomst
När Jesus kallade sina första anhängare, så trodde de utan tvekan att han var den som skulle driva ut de romerska ockupanterna och förverkliga det messianska riket.

Präster och kungar
Jag har hört någon gång när någon har läst där det ska stå att alla är vi konungar och präster. Var står det?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.