Följ Bibelfrågan på Facebook

Jesu två återkomster?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Som Jesus själv säger är det först efter vedermödan som Människosonen ska komma på himmelens skyar och sända ut sina änglar för att hämta upp de utvalda. De troende måste alltså genomlida vedermödan.

Fråga: Jag har i ett forum beskyllts för att blanda ihop begreppen rörande Jesu återkomst, då jag hänvisat till bibelcitat för att visa att Jesus bara kommer tillbaka en gång. (L.O.)

Du har helt rätt. Jesus kommer bara tillbaka en gång - inte två. Vid hans återkomst kommer de uppståndna troende att "lyftas upp" och möta honom "i rymden". Sedan kommer han att stiga ner på jorden, på Oljeberget, och han kommer att tillintetgöra de arméer som försöker stoppa honom. Därefter kommer han att upprätta Guds rike på jorden. Enligt bibeln är allt detta ett skeende.

Jesus talar bara om Människosonens ankomst (i singularis) - inte ankomster. Jesus återvänder bara en gång och det sker vid den sjunde och sista basunens ljud. På den här punkten är bibeln så absolut klar att den inte lämnar minsta tillstymmelse till utrymme för tvekan.

I 1 Kor 15:52 står det nämligen att de troendes uppståndelse eller förvandling ska äga rum vid den SISTA basunens ljud. Och Matt 24:29-31 säger att EFTER vedermödan ska Jesus återvända åtföljd av ett starkt basunljud, och ska änglarna församla "de utvalda" från hela jorden.

Eftersom den basun som ljuder då de utvalda hämtas upp för att möta Messias är den sista, kan den rimligen inte följas av fler (isåfall vore det ju inte den sista!), så följaktligen kan inte uppryckandet äga rum före vedermödan. Dessutom säger Jesus själv att Gud ska förkorta vedermödan för de utvaldas skull (Matt 24:21-22), vilket knappast vore nödvändigt om de redan hade lämnat jorden.

Det finns alltså ingenting i bibeln som ens antyder att Jesus ska komma tillbaka i två etapper. Tvärtom! Som Jesus själv säger är det först efter vedermödan som Människosonen ska komma på himmelens skyar och sända ut sina änglar för att hämta upp de utvalda. De troende måste alltså genomlida vedermödan. Men däremot ska de inte behöva uppleva Guds vredesdom, utan den kommer att drabba världen efter det att de troende vid den sjunde och sista basunens ljud har uppstått eller förvandlats och hämtats upp av änglarna för att möta Herren. Denna sjunde och sista basun representerar också inledningen av Guds vredesdom. (Vedermödan och Guds vrede är alltså två olika saker som vi inte får blanda ihop.)

Hela den här idén med att Jesu ska återkomma två gånger uppstod inte förrän på 1800-talet. Fram till dess var alla kristna ense om att de troende skulle hämtas upp vid Jesu återkomst omedelbart efter vedermödan (så som Jesus själv säger).

Men 1830 förklarade en skotte, som tillhörde en sekt kallad Irvingiterna, att de troende skulle "ryckas upp" osynligt före vedermödan. En av dem som tog till sig denna nya idé var John Nelson Darby, en tidig ledare för en fundamentalistisk rörelse som kom att kallas "dispensationalism". Hans syn på "uppryckandet" (engelska "rapture") snappades sedan upp av en man vid namn C.I. Scofield, som lade fram denna uppfattning i fotnoterna i sin "Scofield Reference Bible" som fick stor spridning i England och Amerika. Många som läste Scofields noter accepterade dem helt okritiskt och anammade denna idé med ett hemligt "uppryckandet" - trots att ingen tidigare hört talas om något liknande under alla de 1800 år som den kristna församlingen existerat...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jesu återkomst o0ch uppryckandet
Vad innebär ”uppryckandet” och kan man utläsa någonting ur bibelns profetior eller Jesus eget ord när det kommer att hända?

Jesu återkomst
Jag blir inte klok på det här med Jesus återkomst. Om han kommer för att hämta oss till himlen, var kommer då Tusenårsriket in i bilden?

Jesus - synlig eller osynlig?
Kommer man att kunna se, röra vid och tala med Jesus när han har återvänt till jorden?

När ska alla uppstå?
När ska alla människor uppstå? Uppstår alla på en gång eller har en del redan uppstått?

Tidpunkten för Människossonens återkomst
Varför sa inte Jesus till lärjungarna att det skulle dröja tusentals år innan han kom tillbaka?

Vad händer dem som lämnas kvar vid Jesu återkomst?
I Matteus 24:40 talar Jesus om vad som kommer att hända vid hans återkomst, då "en tas med och den andre lämnas kvar". Vart kommer den som tas med att föras och vad händer den som lämnas kvar?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.