Följ Bibelfrågan på Facebook

Konvertering under hot

Bibelfrågan: Frågor och svar

Jesus uppmanade inte sina efterföljare att tvinga in folk i någon viss religion - eller ens få dem att byta relilgion.

Fråga: Vad finns det för logik i de tvångsomvändelser som kyrkan har sysslat med i alla tider? (H.H.)

Det finns ingen som helst logik i det. Och det finns inte heller någonting i bibeln som ger det ringaste stöd för ett sådant agerande. Främst därför att det är en fullkomlig omöjlighet att tvinga någon till omvändelse. Tro är något man gör eller inte gör, och det är helt enkelt omöjligt att tvinga eller ens uppmana någon att tro på något.

(Därför är det också väldigt märkligt när man i vår tid hör talas om hur folk konverterar till den ena eller andra religionen - ungefär som om det handlade om att byta hårfärg - för att kunna gifta sig med någon som tillhör en annan tro. Det handlar naturligtvis inte om någon äkta övertygelse, utan enbart om en religionstillhörighet "på papperet". Följaktligen är det lika märkligt att någon religion över huvud taget sätter upp ett sådant villkor.)

För övrigt uppmanade inte Jesus sina efterföljare att gå runt och tvinga in folk i någon viss religion, eller ens byta religion, utan han uppmanade dem att göra människor till hans lärjungar - dvs väcka deras intresse och lust att ta del av det budskap och den undervisning han hade.

När vi möter det här agerandet från exempelvis den romerskkatolska kyrkans och islams sida under medeltiden - i samband med korståg och erövringar av länder och kontinenter - handlar det i själva verket inte alls om religion utan om politik.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristen 'mission' med våld?
Hade det varit möjligt att sprida den kristna läran över världen utan vapenmakt och att använda våld?

Handpåläggning
Handpåläggning är ju något som förekommer i skilda sammanhang i kyrkorna, men kanske mest i samband med helbrägdagörelse. Vad är syftet? Är det bara någonting symboliskt eller har det någon verklig verkan?

Antalet kristna fött och nu
För tvåhundra år sedan trodde så gott som alla svenskar på bibelns ord och var troende kristna. I dag är Sverige sekulariserat och bara en minoritet anser sig vara troende kristna.

Varför blev människor kristna?
Det finns naturligtvis många anledningar till varför människor gick över till kristendomen. Några anledningar var dock viktigare än andra.

Vem är kristen?
Ingen ceremoni - varken dop, konfirmation eller annat - gör oss till kristna eller ger oss rätt att kalla oss kristna.

Blir barn till kristna föräldrar automatiskt kristna?
Om man inte döper sitt barn hör inte barnet till kristendomen då? Eller tillhör det automatiskt om föräldrarna tillhör svenska kyrkan?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.