Följ Bibelfrågan på Facebook

Är några förutbestämda att dömas?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Varje människa som uppfyller dessa kriterier är förutbestämd att hemfalla under domen.

Fråga: I Jud 1:4 står det att "några människor hava nämligen innästlat sig hos eder - några om vilka det för länge sedan blev skrivet att de skulle hemfalla under den domen - ogudaktiga människor, som missbruka vår Guds nåd till lösaktighet och förneka vår ende härskare och herre, Jesus Kristus". Var står det skrivet och innebär det att det är förutbestämt av Gud att de ska dömas? (J.K.)

Judas menar inte att det står skrivet någonstans om just dessa individer och att just de på förhand skulle varit förutbestämda att handla på ett visst sätt (förneka Gud etc) och därför vara hemfallna under domen.

Vad han säger är att de är "förutbestämda för domen" i och med att Gud på förhand har bestämt (det är alltså förutbestämt) att människor som "är gudlösa och missbrukar vår Guds nåd till ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende härskare och herre, Jesus Kristus" ska komma under domen.

Varje människa som uppfyller dessa kriterier är förutbestämd att hemfalla under domen. Och eftersom de människor som nästlat sig in i församlingen, som Judas skrev till, var sådana, var det också förutbestämt att de skulle komma att dömas.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Första och andra döden
Vad är första respektive andra uppståndelsen, samt första respektive andra döden som det talas om i Uppenbarelseboken?

Predestinationsläran
Jag skulle gärna vilja ha en kortfattad redogörelse för vad predestinationsläran innebär.

När ska alla uppstå?
När ska alla människor uppstå? Uppstår alla på en gång eller har en del redan uppstått?

Kallade och utvalda
I ett svar säger du att Gud kallar alla människor. Men om man ska tro på Romarbrevet 8:30 så ska alla som kallas bli räddade. Är inte detta universalism?

Hur går den yttersta domen till?
Jag har svårt att föreställa mig hur det kommer att se ut vid den yttersta domen. Alltså det som beskrivs i Uppenbarelseboken 20. Det rör sig ju om miljarder människor och alla kan väl knappast stå uppställda framför Guds tron?

Är åra dagar räknade?
Om jag har förstått Bibeln rätt så är våra dagar bestämda redan innan vi föds. Kan vi då inte själva påverka hur länge vi får leva?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.