Följ Bibelfrågan på Facebook

Säger profetian 'ung flicka' eller 'jungfru'?

Bibelfrågan: Frågor och svar

För att någonting ska kunna fungera som ett tecken måste det vara någonting som sällan eller aldrig annars förekommer.

Fråga: Jag har läst att Messiasprofetian i Jesaja inte behöver översättas med att han ska födas av en jungfru, utan att ordet lika gärna kan betyda 'ung kvinna'? Vad finns det då för skäl att översätta just med 'jungfru'? (K.H.)

Det ord som används i profetian i Jes 7:14 är alma och det står för "en ung flicka" eller "en ung kvinna i giftasvuxen ålder" - ca 12-13 år - och det förutsätts helt enkelt som en självklarhet att en sådan flicka är jungfru, dvs oskuld.

I det här fallet är det för övrigt ingen som helst tvekan om att det också ska översättas just med "jungfru" eller "oskuld", eftersom profetian säger att "detta ska vara tecknet".

För att någonting över huvud taget ska kunna fungera som ett tecken måste det vara någonting som är särpräglat, extremt ovanligt, något som sällan eller aldrig annars förekommer. Det vore inte mycket till tecken om en pojke föddes av en ung kvinna, eftersom det gäller den övervägande majoriteten av alla pojkar som föds...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var Maria oskuld fastän hon var gift?
Om Josef och Maria redan var gifta när ängeln talade om för dem att Maria väntade ett barn som var Guds son, hur kommer det sig då att hon var jungfru?

Hur gamla var Josef och Maria när de gifte sig?
Går det att få veta hur gammal Josef var, när han äktade Jungfru Maria, Jesu Moder?

Förlovning på bibelns tid
Vad säger Bibeln om förlovning? Har förlovningen någon kristen eller biblisk bakgrund?

Jungfru Maria i apokryferna
Vad står det om Maria (Jesus mamma) i de apokryfiska skrifterna som man inte tog med i bibeln?

Är det synd att bo ihop utan att vara gifta?
Vad säger bibeln om att bo ihop fastän man inte är gifta?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


/
Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.