Följ Bibelfrågan på Facebook

Drev publikanerna in tull eller skatter?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den bästa översättningen kanske vore "uppbördsman"...

Fråga: På engelska heter "publikan" Tax-collector. Jag får inte till det med den svenska texten i Lukas 19 om "tullindrivare" Sackaios (Bibel 2000) och även om "publikanen" Levi. Det framgår att de var hatade av det judiska folket för att de drev in skatter av dem åt romarna.... men en TULL-indrivare driver väl in tullar? (N.H.)

Romarna tvingade invånarna att betala skatter på mängder av olika saker, däribland avgifter på varor som köptes och såldes eller forslades genom landet. Vissa av de här avgifterna var alltså tullavgifter. Och de som hade till uppgift att - mot viss provision - driva in skatter och tullar benämndes på latin "publicanus", vilket på svenska har blivit "publikaner".

På grekiska, det språk som judarna i allmänhet talade (förutom sin egen arameiska), kallades de här uppbördsmännen telones, ett ord som kommer av telos (tull eller skatt på varor) och oneomai (köpa). Uppbördsmännen hade alltså köpt sig rätten att ta upp tull och skatt åt romarna.

Den bästa översättningen kanske vore "uppbördsman", men annars är ju faktiskt både "skatteindrivare" och "tullindrivare" rätt, eftersom en publikan drev in båda tullar och skatter.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Evangelisten Matteus
Levi Matteus - tullaren som blev en av världens mest lästa författare med sin bok om Jesus från Nasaret.

Bibelns tullindrivare
Tullindrivarna, publikanerna, betraktades som förrädare och konspiratörer som stod i nära kontakt med ’orena’ hedningar.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.