Följ Bibelfrågan på Facebook

När uppstod Jesus?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Jesus måste ha uppstått under den första veckodagens (påsksöndagens) första timmar.

Fråga: Vet man när Jesus uppstod, alltså vilken tid på natten det hände? Kvinnorna kom ju till graven innan det ljusnade och då var han ju borta. (C.A.)

Ända sedan den kristna församlingens början har det varit helt klart att Jesus uppstod på veckans första dag, det som vi kallar söndagen - och som sedermera inom kristenheten kom att kallas "påskdagen". Enligt judiskt sätt att räkna dygnet - från solnedgång till solnedgång - började denna första veckodag (påskdagen) vid solnedgången på "lördagskvällen" och slutade vid solnedgången på "söndagskvällen".

Det exakta klockslaget för Jesu uppståndelse är däremot inte känt, men går ändå att beräkna med ganska stor säkerhet.

Kvinnorna kom till Jesu grav tidigt veckans första dag, medan det fortfarande var mörkt, dvs någon gång under natten mellan lördag och söndag. Då var Jesus redan uppstånden och graven var tom. Jesus måste alltså ha uppstått under den första veckodagens (påsksöndagens) första timmar.

Eftersom Jesus själv sa att han skulle vara tre dagar och tre nätter i graven, måste han ofrånkomligen ha uppstått vid samma tid på dygnet som han blev begravd. (I annat fall skulle antalet dagar nätter ha blivit udda.) Eftersom han begravdes precis i solnedgången, då det ena dygnet slutade och nästa började, måste han således också ha uppstått i solnedgången.

Det enda dygnsskifte som över huvud taget kan komma i fråga är det som ägde rum då veckans sjunde dag (lördagen) slutade och veckans första dag (söndagen) började. Vi kan därför slå fast att Jesus uppstod precis i början av den första veckodagen - påskdagen. Med andra ord vid solnedgången på det vi räknar som lördagskvällen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Profeten Jonas tecken
I Lukas evangelium säger Jesus att ’detta släkte’, vilket väl syftade på hans samtid, inte skulle få något annat tecken än ’Jonas tecken’. Vad var det för tecken?

Hur länge var Jesus begravd?
Hur kan man säga att Jesus var i graven tre dagar och tre nätter om han begravdes på kvällen på långfredagen och uppstod på morgonen på påskdagen?

När ska alla uppstå?
Bibeln talar om två uppståndelser. Den första äger rum då Messias kommer för att upprätta Guds rike här på jorden

Varför skapade Gud mänskligheten?
Skulle en god Gud verkligen skapa en mänsklighet som han måste ha insett var dömd på förhand att ge sig själv ett helvete på jorden?

Varför skapades vi inte fullkomliga?
Varför skapade inte Gud oss som fullkomliga och färdiga 'gudsavbilder' redan från början?

Den andliga uppståndelsekroppen
Jesu ord om att vi måste födas på nytt är inte bara en liknelse eller en bildlig beskrivning, utan en konkret förklaring av vad som faktiskt händer.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.