Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför släpptes judarna ur fångenskapen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Judarna blev kvar i Babylon till efter Nebukadnessars död, då hans väldiga rike började falla sönder.

Fråga: Judarna togs ju som fångar till Babylon. Hur kom det sig att de släpptes igen? (R.D.)

Det var år 597 som invånarna i landet Juda, judarna, angreps av den babyloniske härskaren Nebukadnessar. Han intog deras huvudstad och år 586 deporterade han invånarna från deras hem, åkrar och städer till det fjärran landet Babylonien.

(Etthundratjugofem år tidigare hade samma öde drabbat nordriket, Israel. Det hade då erövrats av det assyriska riket, som föregått det babyloniska. Assyrierna hade tagit de tio stammar som utgjorde Israel som fångar. Man hade forslat alla invånarna norrut, ungefär till samma område dit folket från Juda rike, Juda och Benjamins stammar, nu kom. Därifrån hade sedan Israels folk skingrats ut över världen.)

Judarna blev däremot kvar i Babylon ända till efter Nebukadnessars död, då hans väldiga rike började falla sönder. Samtidigt framträdde en ny stor erövrare ännu längre österut - den persiske kungen Kores eller Cyrus. Nu tågade han västerut mot Medelhavet med sin armé och erövrade allt land i sin väg. Perserna belägrade Babylon och efter tre år föll staden. Det mäktiga Babylonien existerade inte längre.

Kores behandlade judarna milt. Under sitt första regeringsår proklamerade den persiske konungen att det judiska folket - varav de flesta var barn eller barnbarn till de människor från Juda rike som en gång förts dit som fångar - skulle få vända tillbaka till det land där deras förfäder bott. År 535 f Kr begav sig så den första kontingenten, 42 360 män samt deras hustrur, barn, slavar etc, tillbaka till Juda, ledda av Serubbabel (som Kores utnämnt till ståthållare i provinsen) och översteprästen Jesua.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Profeten Haggai
En av dem som återvände till sina förfäders land var en man vid namn Haggai, som troligen fötts i Babylon under folkets vistelse där.

Nebukadnessar
Nebukadnessar var kung över det babyloniska riket och är mest känd för sin storslagna huvudstad Babylon och sina profetiska drömmar.

Israels försvunna stammar
Bibeln berättar att israeliterna som tvångsförflyttades av assyrierna slog sig ner i närheten av floden Gozan och i medernas städer.

Vilddjuret och Romarriket
Det finns två profetior i bibeln som är unika, därför att de sträcker sig från 600-talet före vår tideräknings början och ända fram till Messias ankomst och upprättandet av Guds välde på jorden.

Den babyloniska fångenskapen
Sexhundra år före Kristus inleddes den babyloniska fångenskapen för judarna. Tidigare hade folket i Israel tvingats lämna sitt land.

Profeten Jesaja
Det finns nog ingen profet som på ett så livfullt sätt som Jesaja beskrivit den förvandlade värld som enligt Bibeln blir resultatet av Guds herravälde.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.