Följ Bibelfrågan på Facebook

Urim och Tummim

Bibelfrågan: Frågor och svar

Översteprästen bar Urim och Tummim i bröstsköldsfickan på sin efod eller livklädnad, så att de låg vid hans hjärta när han gick inför Herrens ansikte.

Fråga: I Gamla testamentet nämns någonting som kallas Urim och Tummim och som tydligen användes när man drog lott eller något i den stilen. Vad var det för något? (J.E.)

Urim och Tummim var två föremål som tillhörde den rikt utsmyckade och avancerade dräkt som översteprästen i det gamla Israel bar.

De hebreiska orden urim och tummim står för "ljus och fullkomning" eller (som de judiska skriftlärde själva översatte dem till grekiska i den bibelöversättning som kallas "Septuaginta") "uppenbarelse och sanning" (delosis kai aletheia).

Bibeln ger inte någen exakt beskrivning av dessa märkliga och fascinerande föremål. Men det finns andra traditionella informationskällor som är till hjälp.

Urim bestod av två sardonyxer (brunvita smyckestenar) som låg i varsin fyrkantiga påse. På de två stenarna fanns namnen på Israels 12 stammar inristade.

Tummim bestod av 12 stenar som den berömde judiske historikern Josefos beskriver som "extraordinära i fråga om storlek och skönhet". Varje sten hade namnet på en av Israels folks 12 stammar inristad.

Översteprästen skulle ha Urim och Tummim i bröstsköldsfickan på sin efod eller livklädnad, så att de låg vid hans hjärta när han gick inför Herrens ansikte. Han använde dem sedan som en sorts lottorakel, enligt Guds instruktioner, när han skulle fatta beslut i viktiga officiella eller nationella frågor. För att utröna Guds vilja gick han då in i helgedomen där han ställde sig vid draperiet framför det Allra heligaste (det innersta rummet i tabernaklet/templet där förbundsarken förvarades) och placerade handen på Urim och Tummim.

Sedan lade han fram sin förfrågan inför Gud och bad Gud om vägledning. Gud svarade med sitt beslut och sina instruktioner för det israelitiska folket.

Enligt den judiske historikern Josefus avgav den ena av Urims två stenar ett onaturligt klart och starkt sken, så att den kunde ses på stort avstånd, när Gud var närvarande. Tummims stenar strålade också, men då var det ett tecken på att israeliterna skulle komma att segra i en stundande strid.

Uppenbarligen slutade man att använda Urim och Tummim vid kung Davids tid. Därefter vände man sig i stället till profeterna när man ville veta Guds vilja. Efter fångenskapen i Babylon fanns det enligt Esr 2:63 och Neh 7:65 inte längre någon överstepräst som hade rätt att bära Urim och Tummim.

Du kan läsa om Urim och Tummim bland annat i 2 Mos 28:30, 3 Mos 8:7-8, 4 Mos 27:21, 5 Mos 33:8 och 1 Sam 28:6.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var finns stentavlorna med tio Guds bud?
Har man hittat stentavlorna med de tio budorden och var de i så fall finns förvarade någonstans?

Vem eller vad är "dotter Sion"?
Skulle vilja veta vem eller vilka syftas det på i psalmer om dotter sion och sions dotter som vi sjunger i kyrkorna på advent? Skulle vilja ha en liten historia om detta.

Varför är Johannes evangelium så annorlunda?
Hur kommer det sig att Johannesevangeliet skiljer sig så väldigt från de första tre evangelierna, som på många ställen har nästan exakt samma innehåll?

Var finns förbundsarken?
Vad hände med förbundsarken som israeliterna bar med sig under hela ökenvandringen efter flykten från Egypten?

Templet i Jerusalem
Vet man hur templet såg ut där Jesus bars fram som liten, där han förvånade de skriftlärda när han var 12 år och där han drev ut handlarna och penningväxlarna?

Den sjuarmade ljusstaken från Jerusalems tempel
Vad hände med den stora ljusstaken som fanns i israeliternas första tempel?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.