Följ Bibelfrågan på Facebook

Församlingsmedlem utan tro?

Bibelfrågan: Frågor och svar

I biblisk mening är församlingen summan av de människor som blivit övertygade om att Jesus är Messias (Kristus) och följaktligen har beslutat sig för att följa och tillhöra honom.

Fråga: Kan man vara medlem i en kristen församling även om man inte har någon kristen tro? (C.W.)

Visst kan en person vara medlem i en församling utan att vara troende, om vi med uttrycket "kristen församling" avser de olika samfund som finns. I Svenska kyrkan, "statskyrkan", blir man ju oftast medlem redan genom dop som spädbarn, så där finns inget krav alls på tro för att man ska vara medlem.

En enkätundersökning som gjordes för några år sedan visade att av dem som var aktiva som ledare inom Svenska kyrkans församlingsarbete var det bara 22,1 procent som var bekännande kristna. De flesta (58,4 procent) trodde inte ens på Gud.

Även inom frikyrkorna kan man vara medlem fastän man inte är kristen, men eftersom medlemskapet där förutsätter att man blivit omvänd och är troende, så innebär det att man måste ljuga och påstå sig ha en kristen tro trots att man inte har det.

Det är alltså fullt möjligt att vara medlem i en kristen församling även om man inte har någon kristen tro. Men därför innebär inte heller medlemskapet i någon sådan mänsklig organisation automatiskt att man är en del av det som bibeln kallar "den kristna församlingen".

I biblisk mening är nämligen församlingen summan av de människor som blivit övertygade om att Jesus är Messias (Kristus) och följaktligen har beslutat sig för att följa och tillhöra honom. Det innebär att det är just i och med att man blir en Jesu efterföljare som man blir en del av den Kristustroende (kristna) församlingen.

Enkelt uttryckt: Att tillhöra Kristus = att vara kristen = att tillhöra den sanna kristna församlingen.

I den verkliga kristna församlingen kan man således aldrig "ansöka om medlemskap", utan i samma stund som man beslutar sig för att följa Kristus så är man en del av församlingen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad har kristna gemensamt?
Det finns ju ett otal kristna riktningar med olika inställningar i oika frågor. Finns det någonting som alla kristna har gemensamt?

Vad gör en troende, praktiserande kristen?
Den kristna tron innehåller inte några fastslagna ritualer som de troende måste utföra med någon sorts regelbundet.

Vilka är Guds utvalda?
Jesus var den första människan som uppstod till evigt liv, men han skulle följas av 'många bröder'

Varför kallas församlingen 'förstling'?
På flera ställen i Bibeln talas om den kristna församlingen som 'förstlingsfrukten' som kommer att följas av den stora skörden.

Präst - ett framtidsjobb?
Kommer det att finnas något behov av präster i framtiden?

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.