Följ Bibelfrågan på Facebook

Är det Jesus eller vi som väljer?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den kristna församlingen utgör en 'liten' första skara som kallas till en bestämd uppgift.

Fråga: Hur kan man förena vår fria vilja att säga ja eller nej till Gud med bibelns ord om att änglarna vid Jesu återkomst ska församla hans utvalda, dvs dem som han har valt, från hela jorden? (D.K.)

Förklaringen är att även om vi själva väljer att säga ja eller nej till Gud, så rör det sig om en utvald skara. Jesus betonar det själv när han säger att inte alla kan komma till honom, utan bara de som Gud väljer att kalla och "dra till sig" (Joh 6:44 ).

"Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom..."

Gud kallar inte alla människor nu, under den här tidsepoken som brukar kallas "församlingens tid", utan han kallar bara ett relativt sett litet antal utvalda. Det grekiska ordet för "församling", ecklesia, är beteckningen just på en "utvald skara", exempelvis en rådsförsamling, typ en regering, vars medlemmar har handplockats och valts ut ur den stora allmänheten för att utföra en viss uppgift.

På samma sätt är det med den kristna församlingen. Den utgör en "liten" första skara - "förstlingen" - som kallas ut ur den stora mänskligheten. Och den kallas till en bestämd uppgift både nu och under tusenårsriket, nämligen "att förkunna evangelium bland alla folk". )

Därför talar också Paulus i Romarbrevet 1:6 om dem "som är kallade att tillhöra Jesus Kristus". I Rom 8:39 skriver han att "dem som [Gud] har förutbestämt har han också kallat". Och i Apostlagärningarna förklarar Petrus säger att Guds löfte gäller "så många som Herren vår Gud kallar".

Men även om Gud vid varje enskild tidpunkt bara kallar dem han väljer att kalla just då, så är det i sista änden upp till varje utvald människa om hon ska tacka ja eller nej till det erbjudande Gud ger henne. Och det är ett fullkomligt fritt val.

De som tackar ja och beslutar sig för att redan här och nu, under tiden från Jesu himmelsfärd till hans återkomst, börja följa honom och ställa sig till hans förfogande, blir de utvalda som änglarna kommer att samla in när Människosonen kommer för att upprätta sitt rike.

Valet sker alltså i två steg. Först väljer Gud vilka han ska kalla (nu), och sedan väljer de kallade att svara ja eller nej till erbjudandet. Och vid sin återkomst hämtar Jesus upp de utvalda som svarat ja på kallelsen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vilka är Guds utvalda?
Jesus var den första människan som uppstod till evigt liv, men han skulle följas av 'många bröder'.

Den som har, han skall få...
Jesus talade inte alltid i liknelser för att människorna skulle ha lättare att förstå hans undervisning, utan många gånger var det tvärtom.

Kallar Gud alla människor?
Det finns de som hävdar att Gud inte söker alla. Finns det stöd för en sådan åskådning i bibeln?

Kallade och utvalda
Hela Romarbrevet 8 understryker att Gud på alla sätt kommer att hjälpa dem som älskar honom att nå det goda - uppnå evigt liv.

Varför välja Gud nu?
När Gud kallar oss till tro och öppnar våra ögon för sanningen, då är avgörandets stund för vår del. Från den stunden är vi ansvariga för våra handlingar.

Kasta pärlor för svin
Vad syftade Jesus på när han uppmanade lärjungarna att inte kasta sina pärlor för svinen?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.