Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad är en apostel?

Fråga: Vad är en apostel? Vi har läst att en apostel är Guds utsände men i bibeln står det att ”Han gjorde några till apostlar och några till...". Detta innebär att alla inte är apostlar men alla är ju utsända av Gud så vad är specifikt för en apostel? Kan man säga att en apostel och en missionär är samma sak? (H.M.)

Svar: En apostel är helt enkelt en person som är utsänd (inte bara av Gud utan av vem som helst) i ett visst uppdrag. Bibeln talar således både om de som Jesus utsåg att utföra ett visst uppdrag å hans vägnar, men även personer som den unga församlingens ledare sände ut. Därför kan Efesierbrevet 4:11 (som ni citerar) tala om hur Kristus har försett församlingen med människor rustade med olika gåvor som alla har som uppgift att "utrusta de heliga (dvs de kristna) för deras tjänst att bygga upp Kristi kropp".

I det sammanhanget står alltså apostel för dem som sändes ut för att sprida evangeliet - missionärer, om man så vill. Här är ordet alltså inte någon sorts "titel" (som när man talar om de tolv apostlarna) utan beskriver deras uppgifter i den kristna verksamheten.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur många lärjungar hade Jesus?
Hur många lärjungar hade Jesus och vad hette de?

Sju nådegåvor?
Vilka är de sju andliga nådegåvorna?

Andedop och tungotal
Tungomålstalet har för många kommit att bli det definitiva syn- och hörbara beviset på att en människa har blivit andedöpt.

De andliga nådegåvorna
Hur många andliga nådegåvor finns?

Talade Jesus i tungor?
Talade Jesus i tungor?

Hur vet man att man har fått Guds heliga ande?
Det står i bibeln (ungefär) att den som har fått den heliga anden har fått evigt liv. Men hur kan man veta om man verkligen har fått den? Känner man det eller märks det på nåt särskilt sätt?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.