Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad syftar "Herrens dag" på?

Fråga: Min fråga gäller 2 Petr 3:10. Syftar "Herrens dag" på Jesu återkomst eller domens dag? Däremellan kommer väl tusenårsriket. Det verkar som att det avser tidpunkten för Jesu återkomst, men versen säger att jorden ska utplånas denna dag och då finns ju inget utrymme för något tusenårsrike här på Jorden. (J.V.)

Svar: "Herrens dag" är benämningen på den tid då Gud griper in i mänsklighetens historia, men det handlar inte om en enda dag i bemärkelsen 24 timmar, utan om en tidsperiod. Ordet "dag" används ofta på det viset i Bibeln, till exempel i 2 Kor 6:2: "Se nu är det den välbehagliga tiden, Nu är frälsningens dag."

"Herrens dag" inleds med Jesu återkomst (då de troende uppstår till evigt liv), följs av tusenårsriket (då de troende ska verka som "präster och kungar" tillsammans med Kristus), och avslutas med "de övriga dödas" uppståndelse till dom - och slutligen "en ny himmel och en ny jord".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Präster och kungar i Guds rike
Jag har hört någon gång när någon har läst där det ska stå att alla är vi konungar och präster. Var står det?

Hur går den yttersta domen till?
Jag har svårt att föreställa mig hur det kommer att se ut vid den yttersta domen. Alltså det som beskrivs i Uppenbarelseboken 20. Det rör sig ju om miljarder människor och alla kan väl knappast stå uppställda framför Guds tron?

Första och andra döden
Vad är första respektive andra uppståndelsen, samt första respektive andra döden som det talas om i Uppenbarelseboken?

En andra chans till frälsning?
Jag får intrycket av att uppståndelsen efter tusenårsriket skulle innebära en andra chans för människor att bli frälsta? Kan det stämma?

Gehenna
Jag undrar vad gehenna är för nåt?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.