Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad skrev Jesus i sanden?

Fråga: I Johannesevangeliet står det att Jesus ritade/skrev i sanden. Jag har hört att Jesus refererar till något som står skrivet i Jeremia. Vilken text i Jeremia är det han refererar till? (S.G.)

Svar: Vi vet naturligtvis inte om Jesus skrev någonting konkret eller om han bara "skrev" symboliskt med fingret i sanden. En teori är att Jesus genom att inte ens titta upp på fariseerna utan i stället rita på marken med fingret ville visa att det inte var hans sak att uttala sig i juridiska frågor (de försökte ju få honom att säga något som stod i strid mot Mose lag). Enligt en annan teori var det en symbolisk handling som skulle få fariseerna att tänka på ett ord i Jeremias bok, nämligen Jer 17:13 som löd så här i 1917 års översättning:

"HERREN är Israels hopp; alla som övergiva dig komma på skam, de som vika av ifrån mig likna en skrift i sanden; ty de hava övergivit HERREN,källan med det friska vattnet."

Men den här texten kan översättas på olika sätt, och i Bibel 2000 har den en helt annan utformning:

"Herre, Israels hopp, alla som överger dig skall stå där med skam, de som avfaller från dig skall utrotas ur landet, ty de har övergivit Herren, källan med det friska vattnet."

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kvinnor i Bibeln
Äktenskapsbryterskan

Var Jesus analfabet?
Varför tror du Jesus själv inte skrev ner något, om inte annat så för att undanröja alla framtida tolkningar från sinsemellan konkurrerande kristna sekter.

Jesus och kvinnan som begått äktenskapsbrott
Vad ville Jesus egentligen lära oss med historien om äktenskapsbryterskan (Joh 8:1-11)? Hur ska man tolka detta med att "den av er som är utan synd skall kasta första stenen"?

Döm inte...
Vad menar Jesus när han säger att vi inte ska döma? Ska vi inte reagera när någon gör någonting som är fel?

Skolan på Jesu tid
Kan Jesus ha gått i någon 'skola' som barn?

Äktenskapsbrott
Jag har träffat en kvinna som är skild. I Luk 16:18 står det att "den som gifter sig med en frånskild kvinna är en äktenskapsbrytare". Hon hade några jobbiga år i det äktenskapet för att mannen var djupt deprimerad, så hon valde att skilja sig. Alltså inte pga otrohet. Är jag fri att gifta mig med henne?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.