Följ Bibelfrågan på Facebook

Bibelns syn på våldtäkt

Bibelfrågan: Frågor och svar

Alla handlingar som sårar, tvingar, förnedrar, utnyttjar, förtrycker etc etc, står totalt i strid mot den Guds vilja.

Fråga: Vi gör ett skolarbete och undrar vad bibeln anser om våldtäkt? (L. och S.)

Bibeln omfattar ju mycket. Gamla testamentet beskriver huvudsakligen det hebreiska/israeilitiska/judiska folkets historia, medan Nya testamentet handlar om Jesu verksamhet och den kristna församlingens uppkomst och tidiga år.

I Gamla testamentet beskrivs de lagar som fanns hos det israelitiska folket mer än tretusen år sedan.

När det gäller våldtäkt var man mycket hårda. Om en man våldtog en kvinna som var förlovad och skulle gifta sig var straffet att stenas till döds. Om kvinnan inte var förlovad fick våldtäktsmannen behålla livet - för kvinnans skull. På den tiden var det nämligen ingen som kunde tänka sig att gifta sig med en kvinna som inte var oskuld - och därför skulle en våldtagen kvinna tvingats till ett liv utan försörjning, i fattigdom och utstötthet.

Därför lät man våldtäktsmannen leva, men han var sedan skyldig att betala böter till flickans far och gifta sig med flickan och fortsätta att försörja henne så länge han levde. (Men hon var inte tvungen att gifta sig med honom om hennes far ansåg att hon kunde bli försörjd på annat sätt.)

Så var det alltså på den tiden i det gamla Israel.

När det gäller Nya testamentet och Jesu och apostlarnas undervisning, som ju inte berör någon nations lagar utan handlar enbart om hur en kristen ska leva, så nämns ingenting om våldtäkter över huvud taget. Däremot ger kristendomen en grundval för vårt liv rent allmänt, och eftersom själva kärnan där - det som Jesus säger är "hela Guds vilja i sammanfattning" - är "Älska din medmänniska som dig själv" och "Så som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara mot dem", så blir de orden avgörande för vårt agerande mot varandra i alla situationer i livet. För en kristen människa gäller det alltså att applicera de orden på allt hon gör, tänker och säger.

Det betyder att alla handlingar som sårar, tvingar, förnedrar, utnyttjar, förtrycker etc etc, står totalt i strid mot den Guds vilja som hon som kristen vill sträva efter att följa. Våldtäkt är helt uppenbart en sådan handling.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Våldtagna kvinnors skyddshelgon
Jag undrar om det finns något skyddshelgon för våldtagna kvinnor.

Gamla testamentets lagar
Vilken betydelse har Gamla testamentets stadgar och bud i dag? Är det gamla förbundets lag en evig lag?

De kristna och bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna? Jag vet att Hebreebrevet talar om det nya förbundet, men så som jag tolkar det nya förbundet så är det bara att vi inte skall slakta djur längre, eftersom Jesus gav det ultimata offret.

Vem väljer vilka bibliska lagar som gäller?
Som lärare får jag ständigt frågan, varför man inom vissa samfund håller stenhårt på vissa saker i bibeln (t ex att kvinnor inte får vara präster eller att homosexualitet är en synd), medans man inte alls tycker att andra saker är viktiga som står i bibeln (t ex att vissa straff skall utdömas för vissa brott)? Mig veterligen är det ingen som propagerar för att sådana straff skall införas trots att det står väldigt tydligt i bibeln. Vi som läst bibeln vet att det står många ruskiga saker där som man idag inte förespråkar. Vem eller vilka avgör vad som skall betonas och vad som skall tystas ner? Varför hålla stenhårt på vissa saker men inte på andra?

Ska homosexuella stenas?
Hur kan ni kristna acceptera och följa en bibel som säger att människor som är homosexuella ska stenas till döds som straff för sin läggning?

Dödsstraff på bibelns tid
I 3 Mos 21:9 står att 'om dottern till en präst vanhelgar sig genom prostitution, vanhelgar hon sin far. Hon skall brännas'. Var straffet så hårt för prostitution för en prästs dotter? Kan det anses som brutalt?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.