Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför välja Gud nu?

Bibelfrågan: Frågor och svar

När Gud kallar oss till tro och öppnar våra ögon för sanningen, då är avgörandets stund för vår del. Från den stunden är vi ansvariga för våra handlingar.

Fråga: Om vi fortfarande har möjlighet att välja Gud under tusenårsriket eller vid den yttersta domen, varför ska vi då göra det nu? (D.L.)

Det låter på dig som om du ser det som en uppoffring, en plåga, att börja följa Jesus - någonting som du helst skjuter på så länge som möjligt. Är det så att du helst vill slippa följa honom? Bibeln understryker klart att det inte är någon som tvingar oss att göra det. Vi är i vår fulla rätt att besluta oss för att nöja oss med den här korta, fysiska tillvaron. Men om det är så att vi tror att vi får ytterligare en chans att välja "när det kommer till det yttersta", så är det en tro som inte har något stöd i bibeln...

Varje människa har förvisso en gudagiven rätt att få evigt liv. Gud skapade oss enbart för detta syfte - för att vi skulle bli lika honom, för att vi skulle bli hans barn (inte i någon sorts bildlig eller symbolisk bemärkelse, utan bokstavligen), hans avbilder - andliga evighetsvarelser precis om han. Det är hela meningen med vår existens.

Den här skapelseprocessen börjar med en fysisk tillvaro och "slutar" med ett evigt, andligt liv. Men för att kunna ta steget från vår nuvarande, begränsade, materiella existens till det andliga måste vi fatta beslutet att följa Gud. Guds förhoppning och önskan är att inte någon enda människa ska gå förlorad. Han vill att alla ska bli räddade och få evigt liv. Men han tvingar inte någon.

Gud har gjort oss till individer med en fri vilja just för att vi ska kunna nå det mål han har satt upp för oss - att bli lika honom, bli hans avbilder, fullkomliga som han, evigt levande som han. Det är ett fullkomligt fritt val - om vi vill nöja oss med livet här på jorden eller om vi vill gå vidare. Vi väljer alla själva. Och det är ett val vi måste göra. Vi kommer inte undan. Att låta bli att välja är också ett val!

När Gud kallar en människa till tro (för somliga händer det nu - kanske under en gudstjänst, kanske i samband med någon genomgripande händelse i hennes liv eller kanske genom något hon läser - för andra infaller det under den stora evangelisation och väckelse som blir verklighet när Guds rike börjar breda ut sig över jorden) och öppnar hennes ögon för sanningen, när han genom sin heliga ande får henne att förstå hans vilja och hon har börjat tro på honom, då är avgörandets stund inne för den människan.

När vi inser att Gud finns, att bibeln är hans ord, att Jesus är Kristus och att han gav sitt liv för att vi skulle få leva - när vi inser att vi måste välja om vi ska följa honom eller inte (oavsett när vi inser det) - då måste vi göra vårt val. Då måste vi fatta vårt beslut, det beslut som avgör om vi ska få leva en evighet tillsammans med Kristus eller inte. Då måste vi ta ställning och välja om vi ska följa honom eller inte - välja om vi ska acceptera Jesus som vår frälsare - välja om vi ska överlåta oss åt honom och låta hans ande leda oss resten av livet och vidare genom uppståndelsen och in i oändligheten - helt enkelt välja mellan liv och död.

Det blir ett beslut som blir avgörande för hela vår eviga framtid.

Väckelsen under tusenårsriket och uppståndelsen efter de tusen åren av paradisiska förhållanden på jorden innebär inte någon möjlighet att vänta med beslutet - att fortsätta leva som vi gör i tro att vi ska få "en chans till" att omvända oss. Om vi förstår sanningen och ändå "väntar" med beslutet om vi ska följa Gud eller inte, så kan konsekvensen bli ödesdiger. För i samma stund som vi bestämmer oss för att vänta, så gör vi vårt val...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad händer dem som inte är kristna när Jesus kommer?
Jag har alltid hört sägas att ”när Jesus kommer, då är det för sent”. Men då borde han väl i rättvisans namn inte komma förrän alla människor i hela världen har fått möjlighet att lära känna Gud?

Vad är meningen med dopet?
Enligt de flesta kristna är man inte kristen om man inte är döpt. Hur kommer det sig att dopet har så stor betydelse?

Hur kan vi leva enligt Guds vilja?
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur?

Vad menas med frälsning?
"Frälsning" är ett begrepp som förekommer inom många religioner. Vad menar kristendomen med det ordet?

Kallade och utvalda
Jesus har dött för alla människor, oavsett om de levde tusentals år före vår tideräknings början, i vår tid eller i framtiden.

Villkoren för evigt liv
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.