Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad betyder 'välsigna'?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Att Gud välsignar en människa innebär att Gud gör så att det går väl för henne.

Fråga: Vad betyder ordet "välsigna" utifrån bibelns mening, och ursprungstexten? (M.L.)

Det svenska ordet "välsigna" kommer av orden "väl" (dvs "bra", "gott" etc) och "signa" (av latinska signere, som betyder "märka", "teckna" etc). Ordagrant betyder det följaktligen att man "tecknar välgång" eller önskar, uttalar, beslutar eller åstadkommer att det går väl för någon.

En välsignelse är alltså en välgångsönskan, en välgångsbön eller ett löfte om välgång - ett uttryck för uppskattning, välvilja, omtanke och kärlek.

Det hebreiska ordet för "välsignelse" (det ord som används i Gamla testamentet) är barakah och det har samma betydelse som vårt "välsignelse".

Det grekiska ordet för "välsignelse" (det ord som de grekisktalande judarna använde då de översatte GT till grekiska, och det ord som NT:s författare använder) är eulogia, som kommer av ett ord som betyder "lovorda", "prisa", "tala väl om" etc.

Om man tänker på att motsatsen till välsigna är förbanna, så är det kanske lättare att förstå innebörden i begreppet.

I bibeln förekommer begreppet "välsigna" i huvudsak i tre olika situationer.

a) Gud välsignar människor, alltså utlovar eller åstadkommer välgång för någon eller något, en individ, en släkt, ett folk etc...

När Gud välsignar innebär det följaktligen att Gud gör så att det går väl för henne. Exempel på det är när Gud "välsignar israeliterna" (så att de får leva i fred) eller "välsignar bonden" (så att han får rikliga skördar).

b) Människor ber Gud välsigna någon, dvs ge honom/henne välgång.

Välsignelsen är då ett sätt att uttrycka sin tacksamhet eller uppskattning för vad en person är eller har gjort, och visa sin önskan att personen (ofta i gengäld) ska få ta del av Guds välsignelse.

Bibeln innehåller många exempel på hur fäder välsignar sina barn, Simon välsignade barnet Jesus i templet etc.

Nutida exempel, som de flesta av oss har stött på, är när en präst uttalar "Herrens välsignelse" över församlingen. Då innebär det att han i egenskap av Guds representant vädjar om att Gud ska göra att allt "går väl" för de församlade. Och när barn som avslutning på aftonbönen ibland ber Gud "välsigna mamma och pappa etc" är det en bön om att Gud ska bevara dem så att allt "går väl" för dem och inget ont drabbar dem.

c) Människor välsignar Gud/Kristus.

I det sammanhanget handlar det naturligtvis inte om att "önska välgång", utan då är ordet snarare synonymt med "tala väl om", dvs "lovorda", "prisa" eller "hylla". När människor säger till Gud: Välsignat vare ditt namn", så är det ett sätt att lovorda Herren och önska att alla människor ska tala väl om, hylla och prisa Guds namn.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Abraham och Abrahams barn
Vem var Abraham, vad gjorde han, vilka är 'Abrahams barn' - och vad har allt detta med kristendomen att göra?

Varför är judarna Guds favoriter?
Hur kommer det sig att Gud, som älskar alla människor lika mycket, har valt ut just ett enda folk, judarna, till sitt älsklingsfolk?

Välsignad jord
Nu har man ett visst område på kyrkogården, där man kan hälla ut askan av kremerade människor, detta är en välsignad jord. Om samma människa hamnar på havsbotten på 5000 meters djup, så ser jag ingen skillnad. Vad är då betydelsen med välsignad jord på kyrkogården?

Fattig i anden eller fylld av ande?
Vad menar Jesus i Bergspredikan när han säger att de som är "fattiga i anden" är saliga och att himmelriket tillhör dem. Det låter väldigt motsägelsefullt.

Lagens förbannelse
Paulus säger ju att vi blir fria från lagens förbannelse när vi blir frälsta. Men varför gav Gud oss över huvud taget en lag som är en förbannelse?

Uppmanar Gud till folkmord?
'Moses avskedssång' är en uppmaning till israeliterna att hålla fast vid sin Gud för att få de välsignelser Gud utlovat.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.