Följ Bibelfrågan på Facebook

Välsignad jord

Bibelfrågan: Frågor och svar

Platsen där en kyrka är uppförd, liksom det område som finns runt omkring (kyrkogården), har en gång utsetts till att vara en helig plats.

Fråga: Nu har man ett visst område på kyrkogården, där man kan hälla ut askan av kremerade människor, detta är en välsignad jord. Om samma människa hamnar på havsbotten på 5000 meters djup, så ser jag ingen skillnad. Vad är då betydelsen med välsignad jord på kyrkogården? (S.B.)

Betydelsen är bara den att det område på kyrkogården där man häller ut askan har välsignats och helgats, dvs avskilts, just för detta ändamål, på samma sätt som resten av kyrkogården är avsett som begravningsplats. Någon praktiskt betydelse har det inte om man blir begravd eller får sin aska nedsänkt eller strödd på en plats som har välsignats eller inte. Kroppen upplöses i sina beståndsdelar oavsett om den hamnar i "vigd" eller "ovigd" jord, i havet, i rymden eller förvandlas till aska och rök. Och människan uppstår på samma sätt oavsett vad som har hänt med kroppen.

Men platsen där en kyrka är uppförd, liksom det område som finns runt omkring (kyrkogården), har en gång utsetts till att vara en helig plats. En gång i tiden bestraffades döda brottslingar (och barn födda i synd) med skammen att inte bli begravd i vigd jord. Och den vigda jorden spelar roll även i andra sammanhang än begravningar. Vattnet som blir kvar i dopfunten när någon döpts ska rinna ner i vigd jord, liksom vinet som blir över efter nattvarden.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur ser bibeln på kremering?
Av alla de stora religionerna är det bara den ortodoxa judendomen som förbjuder kremering.

Den andliga uppståndelsekroppen
Jesu ord om att vi måste födas på nytt är inte bara en liknelse eller en bildlig beskrivning, utan en konkret förklaring av vad som faktiskt händer.

Gjorda av jord?
När vi har dött kommer vår kropp att förmultna och brytas ner i sina beståndsdelar - återgå till de ämnen som den en gång byggts upp av.

Bibliska ceremonier
Hur ska en begravning gå till enligt bibeln? Finns det några speciella saker som man ska utföra?

Vad har kristna gemensamt?
Det finns ju ett otal kristna riktningar med olika inställningar i oika frågor. Finns det någonting som alla kristna har gemensamt?

När kom den korsfäste brottslingen till paradiset?
Om man inte uppstår förrän när Jesus kommer tillbaka eller efter tusenårsriket, hur kunde då Jesus säga till brottslingen på korset bredvid honom, att han skulle komma till paradiset samma dag.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.