Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför blev man kristna?

Fråga: Vilka människor blev kristna? Vad i själva läran var intressant för dem? (J.H.)

Svar: De gammaltestamentliga profeterna hade för länge sedan lovat att Gud en dag skulle utse en "messias" (en "christos" på grekiska), en härskare som skulle befria folket från allt förtryck. Den kristna läran var att Jesus var denne Messias, vilket lärjungarna ansåg hade bevisats genom att Gud gjort honom levande igen efter att han avrättats och begravts.

Jesus hade undervisat att den som vände om från synden och började följa Guds vilja skulle få evigt liv och en plats i Guds rike, och det var ett budskap som attraherade många människor. De första som de kristna missionärerna vände sig till var judarna i de olika judiska kolonierna runtom i Romarriket, och många av dem som hörde deras budskap trodde på det. Även ickejudar på olika håll attraherades av budskapet om ett evigt liv och på så sätt växte antalet Jesustroende snabbt.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför blev människor kristna?
Det finns naturligtvis många anledningar till varför människor gick över till kristendomen. Några anledningar var dock viktigare än andra. Vilka var det? Varför var de så viktiga?

Kristendomens grundare
Vem var det som startade eller grundade kristendomen och hur gick det till?

Hur kunde kristendomen växa så fort?
Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt - och hur kunde den lära som Jesus hade växa så fort?

Antalet kristna förr och nu
För tvåhundra år sedan trodde så gott som alla svenskar på bibelns ord och var troende kristna. I dag är Sverige sekulariserat och bara en minoritet anser sig vara troende kristna. I de flesta muslimska länder är också idag så gott som alla övertygade om att Koranen är Guds sanna ord och ytterst få tvivlar på att islam är den sanna läran. Varför är det så olika?

Blir barn till kristna föräldrar automatiskt kristna?
Om man inte döper sitt barn, hör inte barnet till kristendomen då? Eller tillhör det automatiskt om föräldrarna tillhör svenska kyrkan?

Konvertering under hot
Vad finns det för logik i de tvångsomvändelser som kyrkan har sysslat med i alla tider?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.