Följ Bibelfrågan på Facebook

Bibelfrågan: Frågor och svar

Johannes hade skrivit ner en skildring av en händelse som ägt rum i slutet av det första århundradet, då Jesus uppenbarat sig för honom på ön Patmos och gett honom en fantastisk vision av framtiden.

Fråga: Varför tror du att uppenbarelseboken valdes in till att bli en av de böcker som fick vara med i Nya Testamentet? (E.J.)

Att Uppenbarelseboken kom med i Nya testamentet berodde på att den var författad av en av Jesu lärjungar, Johannes.

När man sammanställde "det Nya förbundets skrifter" tog man med allt fanns bevarat som skrivits av någon av Jesu lärjungar (apostlarna) eller någon apostlalärjunge. Här fanns då Matteus, Markus, Lukas och Johannes skildringar av Jesu liv och verksamhet (evangelierna), samt Lukas berättelse om den kristna församlingens första 30 år (Apostlagärningarna).

Sedan hade man ett antal brev som Petrus, Paulus, Jakob, Judas och Johannes hade skrivit och som sparats och kopierats och spridits av de församlingar som först fått breven. Dessutom hade Johannes skrivit ner en skildring av en händelse som ägt rum i slutet av det första århundradet, då Jesus uppenbarat sig för honom på ön Patmos och gett honom en fantastisk vision av framtiden, dvs Uppenbarelseboken.

Grundprincipen när man beslutade vilka skrifter man skulle godkänna för användning i undervisningen inom den kristna församlingen var att de 1) var författade av en apostel eller apostlalärjunge, 2) hade bevarats inom församlingen ända sedan de skrevs, och 3) att de i alla avseenden överensstämde med den ursprungliga kristna tron.

De ovan nämnda skrifterna - evangelierna, Apostlagärningarna, breven och Johannes uppenbarelse - var de enda som uppfyllde alla kraven.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Johannes, Jesu älskade lärjunge
Jag har behov av lite fakta om Johannes, Sebedaios son, Jesus älskade lärjunge. Vem var han? När levde han? Hur dog han?

Uppenbarelsebokens fyra ryttare
Vilka är apokalypsens fyra ryttare som det berättas om i Uppenbarelseboken? När kommer de att rida fram över jorden och sprida död och förindelse?

'Vilddjuret' eller 'Odjuret' i bibeln
Jag har en fråga om profetiorna i bibeln. I Uppenbarelseboken talas det om ett Odjur med flera huvuden som ska framträda i den yttersta tiden. Vad är det för något?

Är Uppenbarelseboken verkligen bibelns sista bok?
Är det riktigt som jag har hört, att Uppenbarelseboken egentligen inte är den sista boken i Bibeln, utan att Johannes evangelium skrevs efteråt? När skrevs de och varför står Uppenbarelseboken sist?

Vilddjuret och romarriket
Jag undrar om du skulle vilja skriva ner vilka exakta bibelställen det står om det nya romarriket i Europa?

Uppenbarelseboken och preterismen - den tidshistoriska bibeltolkningen
Ni är säkert bekanta med bl a preterism-profetismen. För att deras något udda tro skall fungera måste Johannes uppenbarelse ha skrivits innan år 70. Enligt boken 'Before Jerusalem Fell: Dating the Book of Revelation' är det bevisat att Uppenbarelseboken skrevs innan år 70, vilket skulle innebära att preterismen har en stark bas.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.