Följ Bibelfrågan på Facebook

Var Jesus gift?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det finns inte en enda uppgift i någon enda samtida källa som ger den minsta antydan om att Jesus skulle ha varit gift och haft barn.

Fråga: Kan man få ett rakt svar på denna fråga: Var Jesus Kristus gift - dvs hade han ingått äktenskap med en kvinna & dessutom som vissa evangelier medger även fader till ett barn som om än icke namngivits. Skulle då detta inte vara ett otvivelaktigt bevis på att personen Jesus Kristus (om nu det var hans lagstadgadenamn) var jude med ett litet uns av fritt tänkande? Han var på väg att bli pappa han var gift och han hade en familj på gång så att säga. (A.K.)

Visst kan du få ett rakt svar.

Jesus var med all säkerhet inte gift.

Jesu mamma och åtminstone två av hans syskon tillhörde den allra första messiastroende församlingen i Jerusalem (dvs den grupp judar som blivit övertygade om att Jesus var den väntade Messias). Jesu bror Jakob var en av ledarna för församlingen. Det hade inte varit något märkligt alls om Jesus hade haft fru och barn där. Om han hade haft det, så skulle det ha varit ett naturligt och självklart faktum redan från första början och ingen skulle ha sett någonting märkvärdigt i det. Då skulle vi ha kunnat läsa om det i de skrifter om hans liv som författades av dem, som stod honom nära både i tid och rum.

Men - det finns inte en enda uppgift i någon enda samtida källa som ger den minsta antydan om att han skulle ha varit gift och haft barn. Ingenstans - varken i de skrifter som författades inom församlingen eller i några andra skrifter från församlingens första tid, brev, debattskrifter eller anklagelseskrifter från församlingens kritiker och motståndare finns ett enda omnämnande av någon hustru eller något barn till Jesus.

Förklaringen är kort och gott att Jesus inte var gift. Det finns över huvud taget ingen anledning att tro något annat.

(Att det skulle finnas evangelier som nämner att Jesus skulle ha haft barn är helt enkelt fel. Några sådana evangelier existerar inte. Om du känner till något sådant evangelium, så hör av dig. Det vore en vetenskaplig sensation!)

Du skriver vidare att om Jesus varit gift och haft barn, så skulle det vara ett otvivelaktigt bevis på att han var jude. Vad menar du? Det är klart att Jesus var jude. Född i landskapet Galiléen av judiska föräldrar. Ingen har väl påstått något annat? Däremot var inte Jesus Kristus hans "lagstadgade namn". Han hette Jesus - "Yeshua" på hebreiska - kort och gott.

Ordet "Kristus" är nämligen inget namn utan en titel, den grekiska motsvarigheten till "Messias", benämningen på den kung och världshärskare som Gud enligt profeterna bestämt en dag skulle upprätta ett himmelrike på jorden och härska över detta.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Judendomens betydelse för kristendomen
Den första kristna församlingen uppstod därför att en grupp judar blev övertygade om att den väntade Messias (Kristus) hade kommit.

Var Jesus jude?
Vi är några som fört en diskussion ett bra tag nu, och diskussionen handlar om Jesus och huruvida han var jude eller inte. Ena parten menar att han inte var jude eftersom judendomen är en tro och Jesus var kristen, andra parten menar att Jesus var jude. Vad anser ni?

Judarna och Messias
Hur kommer det sig att just judarna är så ovilliga att acceptera Jesus? Han var ju trots allt själv jude och judarnas heliga skrift talade ju om den kommande Messias.

De kristna och judarnas bibel
Gamla testamentet utgjorde ursprungligen den judiska religionens heliga skrift. Vilken relation har man som kristen till den hebreiska delen av bibeln?

Jude och kristen
Vilka konsekvenser kan det bli för en jude som vill bli kristen? Förlorar han sin tillhörighet till Gudsfolket?

Jesu budskap
Vilken är den historiska situationen i Israel (Palestina) vid den tid då Jesus lever? Och vad var Jesus budskap till människorna?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.