Följ Bibelfrågan på Facebook

Vem är kristen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det spelar ingen roll vilken etikett vi sätter på oss själva eller vilken församling vi tillhör (eller inte tillhör).

Fråga: Enligt Jehovas Vittnen har de ensamrätt på att få kallas "kristna". Varför? Jag har väl genom dopet och konfirmationen också rätt att kalla mig kristen? (E.)

Ingen ceremoni - varken dop, konfirmation eller annat - eller medlemskap i någon organisation eller församling - vare sig Svenska kyrkan, Jehovas vittnen eller någon frikyrka - gör oss till kristna eller ger oss rätt att kalla oss kristna.

Bibeln säger klart och tydligt vem som är en kristen. I ett brev till församlingen i Rom förklarar Paulus kort och koncist:

"Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom" (Rom 8:9)

Förutsättningen för att tillhöra Kristus - vara kristen - är med andra ord att vi har Guds ande inom oss. Om vi inte har det så är vi inte kristna. Sedan må vi tillhöra hur många kyrkor som helst och ha genomgått hur många ceremonier som helst.

Det spelar alltså ingen roll vilken etikett vi sätter på oss själva eller vilken församling vi tillhör (eller inte tillhör). Det enda avgörande är om vi har Kristi ande, Guds ande. Och anden är en gåva vi får från Gud...

"[Gud har] sänt i våra hjärtan sin Sons Ande..." (Gal 4:6)

"... sanningens Ande, som utgår från Fadern" (Joh 15:26)

Och den heliga anden får vi som svar på vår bön (Luk 11:13) och vår tro (Gal 3:14). Genom tron på Jesus! Genom att vi tror på att snickaren Y'shua från Nasaret var och är Messias (Apg 2:36 och 1 Joh 5:1)! Genom att vi tror på att Gud sände sin son att födas här på jorden och att han gav sitt liv (Joh 3:36) för att kunna ge oss det eviga liv som Gud avsett för oss ända sedan han skapade den första människan (Joh 3:16)! Genom att vi tror på Jesu ord, Jesu budskap, och håller fast vid Guds bud... (Matt 19:17)

"Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud" (1 Joh 4:15). "Att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss" (1 Joh 3:24) och "att vi har lärt känna honom [dvs att vi har hans ande, att vi är kristna] förstår vi av att vi håller hans bud..." (1 Joh 2:3)

För när vi har Guds ande i oss, så innebär det att Kristus lever genom oss - inte bara bildligt talat, utan verkligen - så att hans personlighet, Guds eget väsen, Guds kärlek (1 Joh 4:8), kommer till uttryck i allt vi tänker och gör (Gal 2:20).

"[Och] Andens frukt... är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning..." (Gal 5:22-23)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristen utan kyrka?
Kan man kalla sig kristen även om man inte tillhör någon församling?

Kristen och/eller religiös?
Vad är det för skillnad på att vara kristen och att vara religös

Varför blev människor kristna?
Det enda skälet till att bli kristen - och förutsättningen för att kunna bli det - var då liksom nu att man övertygats om att snickaren Jesus från Nasaret var Kristus.

Blir barn till kristna föräldrar automatiskt kristna?
Om man inte döper sitt barn hör inte barnet till kristendomen då? Eller tillhör det automatiskt om föräldrarna tillhör svenska kyrkan?

Ateister, barndop och kyrkoval
Hur ser man som kristen på att en person som är ateist döper sitt barn och röstar i kyrkovalet?

Församlingsmedlem utan tro?
Kan man vara medlem i en kristen församling även om man inte har någon kristen tro?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.