Följ Bibelfrågan på Facebook

Vem talade Gud med vid skapelsen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Vad bibeln säger är att den person vi känner som Jesus av Nasaret, som förkunnade de glada nyheterna om det kommande gudsriket, förkroppsligade det Ord som ända från begynnelsen varit ett med Fadern.

Fråga: Vem eller vilka talade Gud med när människan skulle skapas: 'Låt oss skapa människan till avbilder av oss själva'? (E.)

Jesu lärjunge Johannes inleder sin berättelse om sin Mästares liv och verk på följande sätt:

"I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Allt blev till genom det..." (Joh 1:1-3)

"Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte" (Joh 1:10).

"Och Ordet blev människa och bodde bland oss... Johannes [Döparen] vittnar om honom: "Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig." (Joh 1:14-15)

Vad eller vem är då "Ordet"? Vem var det som fanns hos Gud redan i begynnelsen? Till vem sa Gud "Låt oss göra människan till vår avbild"? Vem var det Johannes Döparen talade om?

Svaret finns lite längre fram i Johannes evangelium:

"Nästa dag såg [Johannes Döparen] Jesus komma, och han sade: 'Det är om honom jag har sagt: Efter mig kommer en som går före mig, ty han fanns före mig.'" (Joh 1:30)

Vad bibeln säger är med andra ord att den person vi känner som Jesus av Nasaret, den person som föddes i mänsklig gestalt av den judiska flickan Maria, den yngling som växte upp i Palestina för snart 2 000 år sedan, den man som vandrade omkring som snickaren Jesus och förkunnade de glada nyheterna om det kommande gudsriket, var Ordet som i en evighet före sina drygt 30 år som fysisk människa hade varit med Fadern och ända från begynnelsen varit ett med Fadern (Joh 1:1-3).

Det var han som utförde själva skapelseakten: "Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom" (Kol 1:15-17);

Det var han som ledde Israels barn ut ur den egyptiska fångenskapen: "Våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev de döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose. Alla åt de samma andliga mat och alla drack de samma andliga dryck, de drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus" (1 Kor 10:1-4);

Det var han som Moses enligt 2 Mos 33:11 talade med ansikte mot ansikte: "Och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte, såsom när den ena människan talar med den andra" (Jesus betonar i Joh 1:18 att ingen - inte heller Moses - någonsin sett Fadern);

... som idag sitter på Gud Faderns högra sida: "Men härefter skall Människosonen sitta på Guds, den Allsmäktiges, högra sida" (Luk 22:69);

... och som har lovat att komma tillbaka för att upprätta Guds rike på jorden: "Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen" (Apg 1:11)

"Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara... och jordens alla folk skall jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor mkt och härlighet" (Matt 24:27, 30)

"Se han kommer med molnen, och varje öga skall se honom" (Upp 1:7)

"Då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden" (1 Tess 4:16-17)

"Ty riket är Herrens..." (Ps 22:29)

Det var honom Fadern talade med vid skapelsen, det är till Faderns och Sonens avbild vi har skapats - och liksom Gud skapade oss som fysiska varelser fortsätter han genom sin ande sitt skapelseverk i oss tills vi blir fullkomliga, lika honom i alla avseenden.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var Jesus Gud eller människa?
Om nu Jesus var Gud (eller Guds son), hur kunde han då dö?

Guds avbilder - hur då?
Enligt skapelseberättelsen i bibeln skapades människan till Guds avbild. Vad innebär det egentligen?

Hur kan Jesus vara Gud?
Bibeln berättar om hur Sonen lämnade sitt andliga, gudomliga tillstånd och lät sig födas som en fysisk, dödlig människa.

Hur kan Jesu död ge evigt liv?
Bibeln säger att tack vare att Jesus som fysisk människa levde ett liv utan synd, kunde han dö och sedan uppstå till evigt liv - den förste som någonsin uppstått.

Är inte Gud och Jesus två olika personer?
Men är det inte ganska tydligt att Gud & Jesus är två olika personer? Jesus sade ju klart & tydligt att Fadern är större än han! Och om nu Jesus är Gud, varför bad han då till sig själv?

Vad menas med att 'Gud gjorde Jesus till synd'?
Genom att Guds son föddes som "en syndig människa" var han också hemfallen åt syndens lön, dvs döden.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.