Följ Bibelfrågan på Facebook

Veronika och hennes svetteduk

Bibelfrågan: Frågor och svar

Veronikas slöja var länge föremål för offentlig dyrkan i Rom och ska numera finnas bevarad i S:t Peterskyrkans basilika.

Fråga: Var i bibeln står det om Veronica som hjälpte Jesus när han bar korset på vägen till Golgata? (B.K.)

Veronika är en person som inte finns omnämnd i bibeln. Hon tillhör den rika floran av legender.

En tradition säger att hon föddes i Italien och levde under det första århundradet, att hon var hustru till en romersk officer och en djupt troende kvinna. En annan tradition säger att hon var hustru till en inflytelserik medlem av Sanhedrin, att hennes riktiga namn var Sheraphia och att hon i hemlighet lyssnat till Jesu undervisning.

När Jesus bar sitt tunga kors längs vägen till Golgota såg i alla fall denna "Veronika" honom. Det var en fruktansvärd syn och hon greps av medlidande och trängde sig fram mellan människorna som kantade vägen. När hon kom fram till den dödsdömde mannen ställde hon sig på knä och räckte honom sin slöja så att han skulle kunna torka bort svetten och blodet från sitt misshandlade ansikte.

I tacksamhet gjorde Jesus ett under och legenden säger att när han lämnade tillbaka slöjan (som brukar kallas för "Veronikas svetteduk") fanns det i väven en bild av hans ansikte, skapad i blod.

Veronika behöll slöjan och upptäckte snart att den hade fått helande krafter. Dess beröring väckte döda till liv, gav blinda synen åter och frambringade vatten som släckte fängslade kristnas törst.

Legenden säger vidare att hon många år senare tog med den undergörande slöjan till Rom där den botade den sjuke kejsar Tiberius. Före sin död lämnade hon den till påven Clemens (den fjärde påven) och hans efterträdare. Veronikas slöja var länge föremål för offentlig dyrkan i Rom och ska numera finnas bevarad i S:t Peterskyrkans basilika, där den finns med i förteckningen alla högt skattade reliker. Emellanåt lyser slöjan med ett utomjordiskt sken och avtrycket av Jesu ansikte framträder ännu tydligare.

Vem Veronika egentligen var - eller om hon över huvud taget har funnits - är alltså okänt. Legenden om Veronikas svetteduk lär inte kunna spåras längre tillbaka än till 300-talet, och det ska inte ha varit förrän på medeltiden som den kopplades till berättelsen om korsfästelsen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Korsfästes Jesus på en påle?
Går det att utläsa ur Bibeln om Jesus blev uppspikad på ett kors eller en stolpe utan nån tvärslå, som en del påstår? Finns det några andra skrifter eller traditioner eller fynd som kan ge klart besked?

Korsv ägen - Jesu väg till Golgata
Den katolska traditionen med 'Korsvägen', den symboliska vandringen med pauser och böner vid 14 olika 'stationer' på vägen till Jesu korsfästelse och uppståndelse

Har någon kvinna blivit korsfäst?
Jag undrar om någon kvinna har blivit korsfäst likt Jesus i ett bibelskt perpektiv?

Var låg Golgata (Golgota)?
Golgata låg strax utanför staden, utan tvekan på en väl synlig, allmän plats, eftersom romarna ville att avrättningarna skulle fungera som avskräckande exempel och ses av så många som möjligt.

Måste Jesus bli korsfäst?
Kristus skulle bli korsfäst - och därför var det vad Gud uppenbarade för profeterna många hundra år tidigare.

Gå i Jesu fotspår
När Gud uppenbarades i mänsklig gestalt och 'tog sin boning bland oss' som Jesus från Nasaret, var det för att föra oss till sig.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.