Följ Bibelfrågan på Facebook

Bibeln och vetenskapen

Bibelfrågan: Frågor och svar

Gårdagens 'vetenskapliga sanningar' är inte dagens, och vi ska inte inbilla oss att dagens vetenskapliga sanningar är morgondagens.

Fråga: Hur kan någon tro på bibeln? Om den vore Guds ord så skulle den väl också stämma med det som vetenskapen har kommit fram till om skapelsen och så? Det visar ju att den inte är sann och då kan den inte heller vara Guds ord! (F.H.)

Frågan är vad vi menar med "sann"?

Om vi antar att Gud i dag inspirerade människor att skriva ner berättelsen om alltings uppkomst, så skulle det naturligtvis bli med det språkbruk, det ordval och det uttryckssätt som vi använder i dag - för människor av vår tid, formulerat med utgångspunkt från vår förståelse. Om vi sedan tänker oss tretusen år framåt i tiden - tretusen år av vetenskaplig utveckling och nya insikter om tiden/rummet, om alltings uppbyggnad, om världsalltets utseende - så kan vi vara helt övertygade om att skriftens framtida läsare skulle uppfatta vår berättelse som fruktansvärt primitiv och i strid med all vetenskap. De begrepp som dessa människor - om tretusen år - använde sig av skulle inte stämma i något avseende med de ord och uttryck som vi använde i vår berättelse.

Men skulle det innebära att vår berättelse inte längre var sann? Skulle det innebära att vår berättelse hade upphört att vara inspirerad av Gud? Naturligtvis inte. Det innebär bara att man inte kan läsa vår tids berättelse med framtidens ögon.

Lika lite kan vi läsa en 3000 år gammal skrift med vår tids ögon. Vi måste läsa med författarnas blick. Med den tidens människors ögon. Bibeln är Guds ord - men det ordet nedtecknades för 3000 år sedan av människor som tillhörde ett nomadiskt folk, på den tidens språk, med den tidens uttryckssätt, utifrån den tidens världsbild...

Därför är det helt meningslöst att diskutera i hur hög grad den är i vetenskaplig mening (sett ur just 2000-talets vetenskapliga synvinkel) sann. Det enda viktiga är att den är sann. Och skapelseberättelsens budskap är evigt sant. Att Gud är alltings skapare och att Gud skapade människan (adam) till sin avbild men att hon valde att vända Gud ryggen och gå sin egen väg.

Detta förändras inte i något avseende av vilken grad av "vetenskaplig tillförlitlighet" vi tillmäter skapelseberättelsen.

Ingenting av detta påverkas över huvud taget av vilket år i den kosmiska evigheten som det här lilla stoftkornet i rymden där vi bor formades, eller exakt när Gud lät den första människan ta sina första steg på jorden. Ingenting av detta påverkas av vilka fysiska, kemiska, biologiska, geologiska och genetiska redskap Gud använde då han lät jorden ta form och fyllas av liv.

Därför inspirerade inte heller Gud författarna för 3000 år sedan att skriva någon vetenskaplig redogörelse för universums, jordens och människans tillkomst. En vetenskaplig text blir snabbt föråldrad. Gårdagens "vetenskapliga sanningar" är inte dagens, och vi ska inte inbilla oss att dagens vetenskapliga sanningar är morgondagens. Men skapelseberättelsen blir inte föråldrad. Just genom att inte vara en "vetenskaplig beskrivning" kan den bära fram sitt budskap med samma kraft idag och om tusen år som den gjorde för 3000 år sedan.

Därför ska skapelseberättelsen inte tolkas. Den ska inte analyseras och dissekeras. Den ska läsas precis som det står, så som författarna skrev den och så som den har lästs av deras efterkommande genom årtusendena - som en mäktig poetisk hyllning till Skaparen och en lovsång och beskrivning av hans skapelse- och frälsningsverk. Inspirerat av Gud, men uttryckt på ett språk och med liknelser som var fullt förståeliga och gångbara bland människor för 3000 år sedan - och lika lätta att förstå i dag, förutsatt att vi inte gör det till någonting annat än vad det är.

Det har ingen som helst betydelse om universum skapades för 10 miljarder eller för en miljon år sedan. Det har ingen betydelse vilka livsformer som har existerat på jorden under gångna årmiljoner. Det må vara intressanta studiefrågor och debattämnen, men det har absolut ingenting med vår frälsning - vår förvandling från dödliga fysiska varelser till de evigt levande Guds avbilder som vi är avsedda att bli - att göra.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Arkeologin och människans ålder
Hur kan man förena arkeologiska fynden av hundratusentals år gamla skelett med bibelns skapelseberättelse?

Jordens ålder enligt bibeln
Enligt bibelns framställning av 'skapelseveckan' fanns planeten jorden redan långt innan "den första dagen" i skapelseveckan började.

Vem eller vad skapade Gud?
Om allt som existerar måste ha en orsak eller ett upphov, så måste ju någonting ha gett upphov till Gud också.

Meningen med livet
Människans skapelse inte är avslutad än. Gud är fortfarande i full färd med att forma sitt största mästerverk.

Darwin, evolutionsläran och kristendomen
Råder det någon konflikt mellan Bibeln och Darwins teori om hur livet på jorden blev till?

Gud, livet och slumpen
Hur stor är sannolikheten att livet, så som vi känner det, har uppstått av en slump?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.