Följ Bibelfrågan på Facebook

Det viktigaste om Abraham

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Vad var det viktigaste om Abraham? Vad är det viktigaste att veta? (C.N.)

Abraham tillhörde ett folk som kallades hebreer. Han kom ursprungligen från Ur i Mesopotamien och utvandrade på Guds befallning till Kanaans land.

Gud slöt ett förbund med honom som innebar att landet skulle komma att tillhöra hans efterkommande, att Gud skulle välsigna dem, men också att en av hans ättlingar skulle bli en välsignelse för hela världen. Tecknet på Guds förbund med Abraham var att alla män i släkten skulle omskäras.

Abraham fick två söner - Ismael, som blev stamfader för araberna, och Isak, som blev stamfar för israeliterna. (Löftet om att få besitta Kanaans land överfördes enligt bibeln på Isak och dennes efterkommande.)

Judarna ser honom följaktligen som sin "fader Abraham". Bland de kristna - dvs de judar som övertygades om att Jesus var den ättling till Abraham som skulle ge hela världen välsignelse - blev Abraham en "andlig anfader" genom att han visat sådan tro på Gud. Enligt islam är han inte bara arabernas anfader utan också en profet som anses ha byggt helgedomen i Mekka.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Abraham och Abrahams barn
Vem var Abraham, vad gjorde han, vilka är 'Abrahams barn' - och vad har allt detta med kristendomen att göra?

Var Abraham jude?
Abraham kom ju från Ur i Kaldéen. Fanns det judar där?

Varför blev just judarna Guds utvalda folk
Hur kommer det sig att Gud valde just judarna bland alla människor på jorden att bli hans egendomsfolk? Var det några särskilda egenskaper eller religionen eller något annat som gjorde att han utsåg just dem?

Sara, Abrahams hustru
Vad vet man om Abrahams hustru Sara och hennes liv?

Staden Ur i Kaldéen
Under perioden 1922 till 1934 genomförde den brittiske arkeologen Leonard Woolley omfattande utgrävningar av ruinerna från Ur.

Judarna och Messias
Hur kommer det sig att just judarna är så ovilliga att acceptera Jesus? Han var ju trots allt själv jude och judarnas heliga skrift talade ju om den kommande Messias.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.