Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad är viktigast i Nya testamentet?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Alla skrifterna tillsammans innehåller utläggningar av olika sidor av den kristna tron.

Fråga: Hej! Jag undrar vilken del utav nya testamentet som är viktigast. (L.)

Det beror helt på vad man anser vara viktigast.

Om man vill lära känna Jesu liv och undervisning, så är det de fyra evangelierna som gäller.

Om man vill veta mer om hur den kristna församlingen uppstod, så är det Apostlagärningarna man ska läsa.

Alla breven i Nya testamentet beskriver utvecklingen, förhållandena och problemen i olika kristna grupper som bildats runtom i Romarriket i mitten av det första århundradet.

Uppenbarelseboken, slutligen, är en profetisk skildring av den "yttersta tiden", Jesu återkomst och upprättandet av Guds rike.

Och alla skrifterna tillsammans innehåller utläggningar av olika sidor av den kristna tron.

På den här sidan - BIBELFAKTA - BIBELNS BÖCKER - kan du läsa kortfattade beskrivningar av innehållet i de olika skrifterna i Nya testamentet.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur mycket har Nya testamentet förändrats?
Vet man hur mycket Nya testamentet har förändrats under de 2000 år som gått sedan de skrevs? Både i fråga om omfattning och innehåll?

Varför läser kristna mest Nya testamentet?
Jag är intresserad av religion och har en fråga som jag inte riktigt förstår. Varför läser främst kristna Nya testamentet?

De kristna och judarnas bibel
Hur kommer det sig att de kristna har just judarnas gamla heliga böcker med i sin bibel?

Var evangelierna utombibliska skrifter?
Vilka bevis finns det för att evangelierna först var utombibliska innan de fogades till Nya testamentet?

Vilka skrifter godkände kyrkan?
Jag undrar vilka kriterierna var när man slutgiltigt beslutade vilka skrifter som skulle ingå i Nya testamentet.

De viktigaste kristna texterna
Vilka texter är det som är viktiga för kristendomen?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.