Följ Bibelfrågan på Facebook

Bibelns enhörning

Fråga: På fem ställen i Bibeln står det (i engelska versioner) om enhörningar! Till exempel i Psaltaren 92:10: “But my horn shalt thou exalt like the horn of an unicorn." Hur förklaras detta? (T.A.)

Svar: Det hebreiska ord som i två engelska översättningar (King James Version och Wycliffe) översatts med "unicorn", enhörning, är re'em. Exakt vilket djur som avses är okänt, men ordet kommer av babyloniska raam och står för en typ av vildoxe eller uroxe. Ordet säger i sig självt inget om hur många horn denna oxe hade.

Babylonisk vildoxe, raam, avbildad i profil med "ett" horn på Babels stadsmur.
I judisk mytologi hade dock re'em endast ett horn (precis som noshörningen, som ju också är en "enhörning" och följdriktigt heter Rhinocerus unicornis på latin). Varifrån den föreställningen kom vet man inte, men en teori är att den hade sin bakgrund i judarnas tid som fångar i Babylon. Babylonierna avbildade alltid vildoxen i profil - stadsmuren i Babel var prydd med sådana bilder - och då syntes bara ett horn, vilket gjorde att judarna (som aldrig sett djuret i verkligheten och som själva i lydnad mot Mose lag aldrig avbildade någonting) faktiskt trodde att den bara hade ett horn.

Denna traditionella uppfattning av hur det djur såg ut som benämndes re'em såg ut - ett djur med ett enda horn - gjorde att man, då man gjorde översättningarna King James Version och Wycliffe, valde att kalla djuret för "enhorning", dvs unicorn.

Men Bibelns "unicorn" var alltså en oxe och har ingenting att göra med det sagodjur som på engelska kallas "unicorn" (svenska "enhörning") och brukar avbildas som en vacker vit häst med ett spiralvridet horn i pannan. (Sedan får vi inte glömma att en benämning på ett djur inte säger något om dess verkliga utseende. Vår nyckelpiga har inte något med nycklar att göra, trollsländan kan varken trolla eller liknar ett troll, och myrlejonet är varken myra eller lejon utan larven av en slända...)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Talas det om enhörningar i Gamla testamentet?
Är det sant att det står någonstans i bibeln att det fanns enhörningar i Paradiset?

Har djur någon själ?
Jag hamnade i diskussion med en grupp människor som hävdade att djuren inte har någon själ (och alltså inte kan ha evigt liv, eller???) Jag har för mig att det i bibeln finns ett utryck "de osjäliga" djuren. Betyder det att de inte har själ? Hörde en annan tolkning: det står oskäliga djur och skulle betyda ungefär oskyldig. Tacksam om någon kan reda ut begreppen.

Behemot - en dinosaurie på Bibelns tid?
Var den 'behemot' som nämns i Jobs bok en dinosaurie?

Orent djur som kristen symbol?
Jag har en fråga om örnen. I 3 Moseboken 11:13 och i 5 Moseboken 14:11-12 står att örnen tillhör de orena djur som man inte får äta. Samtidigt är örnen en symbol för evangelisten Johannes och örnens vingflykt ses också som en parallell till Kristi himmelsfärd. Vidare är gripen (lejon och örn) en symbol för Kristi dubbla natur. Hur går detta att förena?

Har det funnits drakar på jorden?
Betyder det som står i Psaltaren 74 om drakar och Leviatans huvuden att det verkligen har funnits drakar på jorden? Kanske någon form av dinosaurusar fast med flera huvuden? Eftersom Psaltaren inte är symboliskt skrivet, som t.ex. Uppenbarelseboken, så måste väl detta betyda att det verkligen har funnits drakar på jorden?

Idisslar haren?
I 3 Mos 11:6 påstår Bibeln att haren idisslar. Det gör den inte.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.