Följ Bibelfrågan på Facebook

Vem bestämmer vad i bibeln som gäller i dag?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Dessa lagar var tidsbegränsade och skulle gälla fram till dess att Messias kom, då Gud i stället skulle börja "skriva lagen i människors hjärtan".

Fråga: Som lärare får jag ständigt frågan, varför man inom vissa samfund håller stenhårt på vissa saker i bibeln (t ex att kvinnor inte får vara präster eller att homosexualitet är en synd), medans man inte alls tycker att andra saker är viktiga som står i bibeln (t ex att vissa straff skall utdömas för vissa brott)? Mig veterligen är det ingen som propagerar för att sådana straff skall införas trots att det står väldigt tydligt i bibeln. Vi som läst bibeln vet att det står många ruskiga saker där som man idag inte förespråkar. Vem eller vilka avgör vad som skall betonas och vad som skall tystas ner? Varför hålla stenhårt på vissa saker men inte på andra? (M.E.)

Förklaringen är helt enkelt att alla dessa föreskrifter med ruskiga straff för olika handlingar (som ibland i våra ögon verkar helt bagatellartade) finns i Gamla testamentets redogörelse för de lagar och föreskrifter som instiftades för israeliterna under deras ökenvandring mot Kanaan efter flykten från Egypten. De lagarna gällde alltså enbart israeliterna (3 Mos 26:46), inte folken runt omkring eller några andra folk,varken då eller i senare tider. Dessutom var dessa lagar tidsbegränsade även för Israels folk och skulle gälla fram till dess att Messias (Kristus) kom, då Gud i stället skulle börja "skriva lagen i människors hjärtan" (Jer 31:31-33).

Det är följaktligen förklaringen till att vi inte behöver (och heller aldrig har behövt) följa dessa lagar.

När det gäller andra saker som vissa samfund håller stenhårt på, så har det sitt ursprung i tolkningar av kommentarer och uppmaningar i de brev från framträdande personer inom den tidiga kyrkan, främst aposteln Paulus, som bevarades inom den kristna församlingen och senare kom att ingå i Nya testamentet. Men eftersom det här inte rör sig om några entydiga, allmängiltiga och tidlösa direktiv, utan uppmaningar med hänsyn till specifika situationer som uppstått inom enskilda kristna grupper i olika länder och kulturer under det första århundradet, kan de tolkas på olika sätt.

Därför är det också, precis som du säger, vissa samfund som exempelvis anser att kvinnor inte kan vara präster eller att homosexualitet är synd, medan andra samfund inte delar den uppfattningen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
De kristna och bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna?

Gamla testamentets lagar
Det främsta syftet med dessa regler var att särskilja israeliterna från alla andra folk runt omkring, så att folket skulle bevaras och uppfylla den målsättning som Gud hade då han ingick sitt förbund med folkets stamfader, Abraham.

Kvinnliga präster
Står det någonstans i Bibeln att kvinnor inte får bli präster?

Paulus och kvinnans roll i församlingen
Att alla är lika i Kristus och följaktligen har samma plikter som lemmar i Kristi kropp, församlingen, är den allmänna, generella och eviga principen.

Homosexualitet - onaturligt och synd?
Den yttersta frågan blir om en homosexuell ska förneka sin kropp eller sina känslor...

Heterosexuella syndare
Hur ska vi kunna medverka till att människor blir frälsta om vi inte tydligt och klart fördömer homosexualitet och säger rent ut att homosexuella är syndare? Att acceptera homosexuella i församlingen - skulle det inte vara att förleda människor till att leva onaturligt?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.