Följ Bibelfrågan på Facebook

Vilken farao regerade på Josefs tid?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den farao som regerade under den aktuella tidsperioden hette Senusret II.

Fråga: I Gamla testamentet berättas att när israeliterna kom till Egypten var Josef där sedan tidigare och hade en hög befattning hos den regerande farao. Men långt senare fick Egypten en ny kung som inte kände till Josef. Vilken farao anses det vara, som alltså kände Josef, innan denne nye Farao uppstod, som inte kände till Josef? Och vilken tid tror man att dessa perioder motsvarar? (J.K.)

Enligt bibeln ägde det israelitiska folkets flykt från Egypten rum 480 år innan kung Salomo började bygga templet i Jerusalem. Det gjorde han omkring år 960 f Kr, vilket skulle betyda att uttåget bör ha ägt rum ca 1440 f Kr.

Om man sammanställer de olika tidsuppgifter som bibeln ger så kommer man fram till att den 17-årige Josef fördes som slav till Egypten cirka 450 år tidigare, dvs omkring 1890 f Kr. Där avancerade han sedan som 30-åring - alltså omkring 1880-1875 f Kr - till befattningen som politisk rådgivare åt farao.

Det här ägde alltså rum i början av tolfte dynastin, det som kallas "Mellersta riket". Den farao som regerade under den aktuella tidsperioden hette Senusret II (grek. Sesostris II). Han var den tolfte dynastins fjärde farao, regeringstid 1897-1878 f Kr. Senusret ägnade stort intresse åt Fayyum-oasen och genomförde flera stora byggnadsprojekt och skapade nya, odlingsbara områden genom att anlägga mängder av bevattningskanaler. Han flyttade även den kungliga nekropolen (begravningsplatsen) till Fayuum och uppförde sin pyramid där.

Israeliternas uttåg ur Egypten ägde inte rum förrän drygt fyra århundraden senare, ca 1440. Den då regerande farao (som av naturliga skäl inte hade någon kännedom om Josef som tjänstgjort vid hovet mer än 400 år tidigare) var troligen Amenhotep II.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Amenhotep eller Ramses?
Undrar över faraonen som förlorade mot israels gud!? Var det Amenhotep II eller var det Ramses den store eller är det samma farao?

Israeliternas slaveri i Egypten
Jag undrar om det i den egyptiska historien finns nedtecknat något om israelernas tid i Egypten, om slaveriet och uttåget m.m.

Vad hände med farao efter israeliternas flykt?
Vilken farao var det som regerade i Egypten vid tidpunkten för israeliternas flykt från slaveriet och vad hände sedan medan honom? Dog han också i Röda havet?

Josef och den nye farao
Med tanke på Josefs roll i Egypten, hur kan det förklaras som står skrivet i inledningen till 2 Mosebok att det uppstod en ny konung som inte visste av detta? Det verkar underligt, med tanke på den storhet som Josef tydligen hade.

Israels slaveri i Egypten
Varför var Israels folk slavar i Egypten i 430 år istället för 400 år, som Gud hade sagt till Abraham?

Förekom det slaveri i det gamla Egypten?
Många som jag känner säger att det inte finns några dokument (förutom Bibeln) som berättar om något slaveri, utan att faraonerna hade anställda, som under dugliga förhållanden, arbetade för farao.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.