Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför gick de vise männen åt fel håll?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: De tre vise männen kom från ÖSTER. Stjärnan tändes i ÖSTER. Då borde de tre vise männen ha gått i ÖSTLIG riktning och därför aldrig kommit fram till Betlehem. Vad är det som inte stämmer? (T.J.)

De vise männen kom mycket riktigt från Östern (eller Österlandet), vilket sannolikt innebär Babylonien, men det står ingenstans i bibeln att de såg stjärnan i östlig riktning. Det står över huvud taget inte i vilken riktning de såg den, utan bara att "då kom visa män från Östern till Jerusalem och frågade: 'Var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom'".

(1917 års översättning lyder: "Vi hava nämligen sett hans stjärna i östern" - dvs inte i öster, i östlig riktning, utan "i östern", i det österland som de kom i från.)

Det är alltså uppfattningen att de skulle ha sett stjärnan i östlig riktning som inte stämmer.

Att dessa visa män (det står inte heller någonstans att de var tre) begav sig till Jerusalem berodde troligen på att de - sedan judarnas fångenskap i Babylonien - kände till de gamla judiska profetiorna om att en stor israelitisk kung ("messias") en dag skulle födas och att hans födelse enligt deras tolkning av 4 Mos 24:7 skulle förebådas av en stjärna.

Och att de sedan fortsatte från Jerusalem till Betlehem berodde på att Herodes berättade för dem att det var just där, i den forntida judiske kungen Davids hemby, som messias skulle födas.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad hette de tre vise männen?
Jag har för mig att jag någonstans har sett vad de tre vise männen hette? Deras namn finns ju inte i Bibeln, men kanske i någon legend? Jag skulle gärna vilja veta vad de hette.

Kungarna i Kölnerdomen
I domkyrkan i Köln lär finnas ett skrin med vad som påstås vara relikerna efter de tre kungarna "från österns länder" som kom med gåvor till den nyfödde Jesus. Hur i hela friden hamnade de i Tyskland?

De vise männen och astrologin
Om Gud menar att det är fel att syssla med astrologi och horoskop, varför använde han då stjärnorna för att uppenbara för de vise männen att Jesus hade fötts?

Var Betlehemsstjärnan en planetkonjunktion?
Om stjärnan som ledde de tre vise männen till stallet i Betlehem var en planetkonstellation, till exempel en konjunktion mellan Jupiter och Saturnus, hur kunde den då röra sig över himlen för att stanna över stallet eller grottan med Jesusbarnet?

Jesu ålder vid de vise männens besök
Hur gammal var Jesus när de vise männen kom. Kom de samtidigt som herdarna? Bodde Maria, Josef och Jesus-barnet kvar i stallet?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.