Följ Bibelfrågan på Facebook

Visheten - Sophia

Bibelfrågan: Frågor och svar

Lukas talar om 'vishetens barn' på samma sätt som om han skulle tala om 'ondskans barn' eller 'rättfärdighetens barn'.

Fråga: Var Visheten (Sophia) - vad som synes vara ett kvinnligt sändebud från Gud (Ords 1:20, Luk 7:35) - en reell existerande person? (O.A.)

"Sophia" är helt enkelt det grekiska ordet för substantivet "visdom" eller "vishet". I Nya testamentet, som ju är skrivet på grekiska, används det grekiska ordet "sophia", men det är alltså inte någon person utan betyder enbart "visheten".

När Lukas talar om "vishetens barn" använder han ordet på samma sätt som om han skulle tala om "ondskans barn" eller "rättfärdighetens barn", dvs människor som till sitt väsen är onda eller rättfärdiga. "Vishetens barn" är de människor som lyssnat till och trott på Gud och därmed i ord och handling bevisat sin vishet.

När Ordspråksboken skriver att "Visheten ropar högt" så är det ett sätt att uttrycka att Gud genom sina representanter kallar människorna att vända sig till honom. Vi använder också den typen av uttryck ibland, exempelvis om vi säger att "Hatets röst ljöd allt högre" etc.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vem eller vad är 'dotter Sion'?
Skulle vilja veta vem eller vilka syftas det på i psalmer om dotter Sion och Sions dotter som vi sjunger i kyrkorna på advent?

Anlitar Gud onda andar?
Skickar Gud demoner på folk, eller hur ska man tolka det som står i Bibeln om kung Salomo att han drabbades av en ond ande från Gud?

Kung Salomo och drottningen av Saba
När drottningen av Saba såg all Salomos vishet, såg huset som han hade byggt, rätterna på hans bord, hovmännen, tjänarna och munskänkarna, då blev hon andlös av häpnad.

Vem var Agur?
Bland israeliterna uppstod det en hel konstart som brukar benämnas 'vishetslitteraturen' - samlingar av kloka tankar i form av ordspråk.

Hur ska man svara 'dåren'?
Att kung Hiskias män - som sammanställde ordspråken i kapitel 25-29 - placerade de båda ordspråken efter varandra berodde på att de har samma tema, nämligen "dårar och dårskap".

Livet på jorden - en omväg?
Bibeln visar ju att vi ska bli lika Jesus, andliga väsen, till slut. Men varför gjorde inte Gud oss såna från början? Det hade väl varit mycket enklare?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.