Följ Bibelfrågan på Facebook

Vishetens gåva

Bibelfrågan: Frågor och svar

Vishet är någonting mycket mer och större än kunskap

Fråga: Jag undrar vad det innebär att ha vishetens gåva? Hur ska jag kunna utvecklas i den? Hur kan den användas? (C.N.)

Vishetens gåva är ingenting "mystiskt" utan helt enkelt gåvan att tänka och handla på ett vist sätt. Och vishet kan beskrivas som förmågan att tillämpa våra kunskaper på ett klokt, positivt och konstruktivt sätt - ett sätt som harmonierar med Guds vilja.

Vishet är alltså någonting mycket mer och större än kunskap. Växande kunskap leder exempelvis till vetenskapliga framsteg. Men det krävs visdom för att använda dessa vetenskapliga framsteg på rätt sätt.

Vishetens gåva får vi (liksom alla andra andliga gåvor) av Gud som svar på bön, vi "utvecklar" den genom bön, genom att studera hur Gud verkade genom människan Jesus, genom att låta Guds ande verka genom oss - och vi kan (och bör) använda den i alla sammanhang och situationer.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bibelns ord om andens gåvor
Var och vad står det i Bibeln om "andens gåvor"?

Kristen utan kyrka
Kan man kalla sig kristen även om man inte tillhör någon församling?

Hur ska någon kunna leva som Jesus?
Om det är meningen att den som är kristen ska leva som Jesus, då finns det nog ingen kristen. Hur ska över huvud taget någon kunna leva som Jesus?

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att "bokstaven dödar men anden ger liv"? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Hur kan vi leva enligt Guds vilja?
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.