Hundratals år före vår tideräknings början hade de judiska profeterna lovat att Gud skulle sända en "messias" (hebr masiah, grekiska christos), en "människoson" som Gud själv utsett att rädda Israels folk undan allt förtryck och upprätta ett rike med Gud som härskare - ett Guds rike.

Åren gick och längtan efter att Guds masiah skulle komma växte sig allt starkare, särskilt under tider av svårigheter. Så framträdde plötsligt en man, en snickare vid namn Y'shua bar Yosef, från den lilla staden Nasaret 10-12 mil norr om huvudstaden Jerusalem. Han började vandra omkring på den palestinska landsbygden och förkunna att nu var Guds rike nära förestående.

Under tre och ett halvt år pågick hans verksamhet och liksom så många andra lärare och profeter samlade han en skara elever som följde med honom. Han predikade i synagogor, debatterade med landets religiösa ledare, gjorde uppmärksammade framträdanden i huvudstadens stora tempel och förklarade att de gamla profetiorna hade gått i uppfyllelse. Den efterlängtade gudakonungen hade kommit. Messias stod mitt ibland dem...

Ryktet om den kringvandrande predikanten spred sig och även om de flesta tvivlade på att han verkligen var Messias - han stämde inte alls med den gängse föreställningen om en mäktig krigarkonung som skulle befria judarna från de romerska ockupanterna - så blev många intresserade och försökte få möjlighet att lyssna på honom när han var i trakten. Folk pratade sinsemellan om vad han sagt och somliga skrev ner hans uttalanden för att bevara dem.

Så småningom skulle de här orden sammanställas och bilda underlag till evangelieförfattarnas skildringar av Jesu verksamhet, men under många år efter det att Mästarens röst tystnat fanns bara de spridda anteckningarna med olika Jesusord. Det var det sätt som otaliga människor först kom i kontakt med det livsavgörande budskap som snickaren från Nasaret förkunnat...

Här är en samling Jesusord - så som många människor för 2000 år sedan såg och hörde dem. Ord om Guds vilja, om världen och himmelriket, om livet och döden, om den yttersta tiden och Människosonens återkomst, om uppståndelsen och evigheten - om livet som kristen. Orden följer inte i någon bestämd ordning. Datorn väljer slumpartat varje gång.

Thor-Leif Strindberg



© Bibelfrågan