KVINNOR I BIBELN


Kvinnorna i Nya testamentet

Apfia - Bernice - Claudia, Pilatus hustru - Damaris - Drusilla - Elisabet - Eunike - Euodia
Foibe - Hanna - Herodias - Johanna - Julia - Junia - Lois - Lydia - Maria, Jesu mor
Maria, Klopas hustru - Maria i Betania - Maria i Rom - Maria Magdalena - Marta - Persis
Prisca/Priscilla - Rhode - Salome, Herodias dotter - Salome, Sebedeus hustru - Sapfeira
Susanna - Syntyke - Tabita/Dorkas - Tryfaina - Tryfosa

Den fattiga änkan - Den krokryggiga kvinnan - Den syrofeniciska kvinnan
Jairus dotter - Kvinnan med blödningar - Kvinnan som smorde Jesu fötter
Kvinnan vid brunnen - Simon Petrus svärmor - Äktenskapsbryterskan - Änkan i Nain

Bernice

 • Nämns i Apg 25:13 ff.

  Julia Bernice föddes år 28. Hon var äldsta dottern till kung Herodes Agrippa I som regerade år 37-44 och bland annat lät halshugga evangelieförfattaren Johannes bror, Jakob ben Sebedaios. Den judisk-romerske historikern Josefus berättar att Bernice först var gift med en man vid namn Marcus Alexander. Efter hans död gifte hon sig med sin farbror Herodes, kung av Chalkis. När han dog inledde hon ett förmodat incestuöst förhållande med sin bror, Herodes Agrippa II, och flyttade till hans residens i Jerusalem. Tillsammans med honom besökte hon den nytillsatte landshövdingen över Judéen, Porcius Festus, för att välkomna honom till hans nya ämbete.

  När Bernice och Agrippa kom till Caesarea berättade Festus att hans företrädare, Felix, hade låtit fängsla en man vid namn Paulus efter anmälan från de judiska översteprästerna och äldste. Festus kunde inte se att Paulus hade gjort sig skyldig till något brottsligt genom sin förkunnelse, men eftersom fången i egenskap av romersk medborgare hade begärt att få sin sak prövad av kejsaren i Rom hade han låtit honom förbli i fängsligt förvar. Kung Agrippa blev intresserad av att träffa den här farisén som tydligen hade lite annorlunda tankar.

  Agrippa och Bernice lyssnade till Paulus berättelse om hur han under flera år förföljt medlemmarna av den messiastroende sekten - ända tills han själv hade en chockerande upplevelse som övertygade honom om att Jesus verkligen var Messias. Sedan dess hade han predikat för både judar och hedningar att de skulle ändra sitt sinne och vända om till Gud. Efteråt instämde Agrippa i att Paulus rimligen inte gjort sig skyldig till något som var värt vare sig döds- eller fängelsestraff. "Den här mannen hade kunnat bli frigiven om han inte hade vädjat till kejsaren", förklarade han.

  Så småningom lämnade Bernice sin bror Agrippa och omkring år 50 gifte hon sig i stället med kung Polemon II av Kilikien som för hennes skull övergick till judendomen och lät sig omskäras. Äktenskapet varade dock inte länge, utan Bernice återvände till sin brors hov. Längre fram blev hon älskarinna åt den romerske kejsaren Vespasianus son Titus, men när Titus blev kejsare år 79 försköt han henne på grund av hennes impopularitet bland romarna. Vad som sedan hände henne vet vi ingenting om.

  Thor-Leif Strindberg


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare i AlltOmBibeln.

  Copyright © Allt om bibeln