Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Nebukadnessar och judarna

Fråga: I vilket rike och under vilken tid regerade Nebukadnessar och på vilket sätt ingrep han i judarnas historia? (I.A.)

Svar: Nebukadnessar (på babyloniska hette han egentligen "Nabukudurriusur" som betyder "Guden Nabu beskyddar min gräns") var en av Babyloniens mest framstående och betydande regenter som härskade över det babylonska riket under åren (ca) 605-562 f Kr.

Redan under sin pappas livstid fick Nebukadnessar uppdraget att stoppa den egyptiske farao Nekos arméer då de ryckte norrut, vilket han också lyckades med. I samband med det här fälttåget dog hans far och därmed blev Nebukadnessar kung över Babylonien.

Nebukadnessar kom att spela en alltigenom avgörande roll i judarnas historia. Han var kort och gott den härskare som blev orsaken till Juda rikes undergång och invånarnas fångenskap i Babylon.

Genom att inta den assyriska staden Karkemis vid Eufrat år 605 fick Nebukadnessar även Juda rike under sitt välde, och judarnas kung, Jojakim, blev babylonisk vasall (2 Kon 24:1). Samtidigt genomförde han den första deportationen av judar till Babylonien. Bland annat fördes profeten Daniel bort.

När Jojakims son, Jojakin, åtta år senare försökte göra sig fri från den babylonska överhögheten skickade Nebukadnessar sina styrkor mot den judiska huvudstaden Jerusalem, intog den och skickade kungen, 8000 adelsmän, krigarna och hantverkarna som fångar till Babylon. Några år senare försökte nästa judiska kung, Sidkia, göra samma sak. Nu beseglades Jerusalems och det judiska rikets öde. Templet konungaborgen och övriga byggnader i Jerusalem brändes upp och muren bröts ner. Kungen och folket fördes bort i fångenskap och landet förvandlades till en babylonisk provins.

Nebukadnessar var visserligen en stor fältherre, men själv lade han minst lika stor vikt vid sina fredliga bedrifter. Framför allt var han en av alla tiders största byggherrar. Hans krönikor och inskrifter handlar nästan uteslutande om hans byggnadsföretag, medan hans krigiska företag bara omnämns i förbigående.

Han byggde eller återuppbyggde en rad tempel åt babyloniska gudar, och han utvidgade, förskönade och befäste landets huvudstad. Babel med sina dubbla murar, palats, tempel och hängande trädgårdar var till största delen hans verk.

Nebukadnessar regerade i 43 år och efterträddes av sin son, Evil-Merodak (som mördades efter endast två år vid makten).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Den babyloniska fångenskapen
Jag behöver veta allt om judarnas fångenskap i Babylon.

Nebukadnessar eller Nebukadressar
I 1917 års översättning används Nebukadnessar omväxlande med Nebukadressar (även i samma kapitel -Jer 29). I den nya översättningen är det konsekvent Nebukadnessar. Varför var det olika i tidigare översättning och varför har man ändrat det nu?

När började judarnas fångenskap i Babylon?
Enligt profetiorna i Daniel, Jeremia och Sakarja skulle judarna vara fångar i Babylon i 70 år. Men om de fördes bort i fångenskap år 586 f Kr och återvände år 539 f Kr när Babylon intogs av perserna, så blir det är ju bara 47 år. Hur går det ihop?

Nebukadnessar
Jag skulle vilja veta mer om Nebukadnessar och hur det kom sig att han bad just Daniel komma och tyda hans drömmar.

Mesopotamiens härskare
Mesopotamien är det grekiska namnet på landet mellan floderna Eufrat och Tigris.

Varför släpptes judarna ur fångenskapen?
Judarna togs ju som fångar till Babylon. Hur kom det sig att de släpptes igen?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...