Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Ecce Homo (detalj av målning av Antonio Ciceri)

Allt om påsken

För snart tvåtusen år sedan firade judarna i den lilla romerska provinsen Judeen en påsk som skulle komma att gå till historien. Den började med att den romerska ockupationsmakten avrättade en förmodad upprorsmakare, anklagad för att ha hotat att göra revolt mot den romerska ockupationsmakten och utropa sig själv till kung. Och den slutade med en chockartad händelse som skulle förändra hela historien...

Under årens lopp har Bibelfrågan fått och besvarat hundratals frågor om påsken, om rättegången mot Jesus, korsfästelsen, Jesu uppståndelse och betydelsen av denna unika händelse i mänsklighetens historia. Här är några av de vanligaste frågorna och svaren.

Bakgrunden
Det osyrade brödets högtid
I påskberättelsen står det att det var det osyrade brödets högtid. Vad är det för helg?

Osyrat bröd
Vad är osyrat bröd för någonting och hur bakar man det?

Vilket datum inföll den stora sabbaten?
Vilken veckodag, vilket datum och vilket år inföll påsken då Jesus korsfästes?

Hur många människor fanns det i Jerusalem?
Jag har någonstans läst att det fanns uppemot 3 miljoner människor i Jerusalem den påsk Jesus korsfästes. Någon påpekade att det var en omöjlighet. Dels skulle de inte få plats, dels fanns det inte så många människor i hela Europa en vid den tiden. Kan du ge klarhet i detta?

Jerusalem i forna dagar
I förgrunden syns den vindlande vägen från Betania, över Olivberget till Jerusalem. Den här vägen red Jesus den sista påsken då han hälsades som Messias, härifrån Olivberget lämnade han jorden och hit ska han enligt Bibelns profetior återvända för att upprätta Guds rike.

Matteus och Sakarjs messiasprofetia
Vissa bibelkritiker menar att Matteus inte kunde hebreiska utan missförstod Jesajas profetia om hur Messias skulle komma ridande och att det var därför han lät Jesu lärjungar hämta två åsnor i berättelsen om Jesu intåg i Jerusalem.

Kvällen - löftet och sveket
Var Jesu sista måltid en påskmåltid?
Om man jämför Johannes och de andra evangelierna (synoptikerna) så skiljer de sig helt vad det gäller vilken dag Jesus åt den sista måltiden med lärjungarna och instiftade nattvarden. Var det en påskmåltid han åt? Och kan han isåfall ha ätit den en dag för tidigt? Eller var det bara en vanlig kvällsmåltid?

Varför heter det nattvard?
Varför heter det "nattvard"? Det är ju ingenting som har med natten att göra. Och är det något som bara förekommer inom kristendomen, i kristna kyrkor?

Är det Maria Magdalena vid Jesu sida?
På många tavlor av 'Nattvarden' sitter en ung, vacker kvinna bredvid Jesus och ser kärleksfullt på honom. Vem identifierar apostlarna på tavlorna? Vem bestämmer vem som är vem?

Varför bröd som symbol för Jesu kropp?
Varför tog Jesus just brödet som symbol för sin kropp när han instiftade nattvarden. Fanns det någon särskild mening bakom hans val?

Var låg Getsemane?
Jag är intresserad av att få veta var trädgården Getsemane låg där Judas förrådde Jesus, och jag undrar om den fortfarande finns kvar.

Hur vet vi vad Jesus bad i Getsemane?
Hur kan man veta vad Jesus sade till Gud den period då han var själv i Getsemane trädgård? Det står ju att lärjungarna inte kunde hålla sig vakna, och i samband med det gick Jesus iväg själv och bad.

Var Judas en förrädare?
Var Judas verkligen en förrädare? Om profetian säger att någon kommer att förråda Messias, är då Judas en förrädare? Han blev ju utvald till rollen, så att säga.

Judas 30 silverpenningar
Judas fick motsvarande fyra månadslöner för att peka ut Jesus.

Den unge mannen i Getsemane
Vad är det för konstig kille som nämns i Mark 14:51-52? Han nämns inte i de andra evangelierna, vad jag kan se.

Varför ville Jesus ha svärd?
Varför säger Jesus i Luk 22 till lärjungarna att '...den som är utan pengar ska sälja sin mantel och köpa sig ett svärd'?

Varför greps Jesus?
Varför beslutade man sig för att gripa Jesus just vid påsken? Han hade ju varit verksam i flera år och det borde väl ha funnits många lämpligare tillfällen.

Hade Judas något val?
Om det var bestämt på förhand i profetiorna att Judas skulle förråda Jesus - hade han då något val?

Natten - rättegången
Vad var Jesu brott?
Jesus begick ett religiöst brott. Varför blev han då korsfäst i stället för att stenas som lagen stadgade?

Varför korsfästes Jesus?
Bland de första som anslöt sig till Jesus fanns religiösa fanatiker som svurit att med våld frigöra judarna från romarväldet och upprätta en nation som baserade sig på den judiska religionen.

Rättegången mot Jesus
Var rättegången mot Jesus korrekt eller inte? Och om nu judarna dömde honom efter en laglig rättegång, var kom då Pilatus in i bilden?

Finns det några domstolshandlingar från rättegången mot Jesus?
Vilka domstolshandlingar finns från domstolen (Sanhedrin) om rättegången mot Jesus? Upprättade Pontus Pilatus några handlingar om Jesus? Om inte - vem upprättade några handlingar om händelsen överhuvud taget i anslutning till dömandet av Jesus?

Pontius Pilatus
Vem var Pilatus som dömde Jesus och vad hade han för makt bland judarna, eftersom han var romare?

Kunde judarna utdöma dödsstraff?
Varför säger Joh 18:31 att Pilatus sa till judarna att döma Jesus efter sin lag, men de säger att de inte kan döma någon man till döden? Om han nu var dömd för blasfemi skulle de väl kunnat stena honom enlig 3 Mos 24:16?

Varför ändrades stämningen mot Jesus?
Under och innan påskveckan så förändras stämningen mot Jesus ett flertal gånger. Jag undrar varför den ändras så mycket.

Judehat i Matteusevangeliet?
I Matt 27:25 påstås att hela det judiska folket lade en förbannelse på sig själva och sina ättlingar med orden: "Hans [Jesu] blod komme över oss och våra barn". Hur kan någon på fullaste allvar tro att judar eller några andra skulle uttala en sådan förbannelse över sig själv och sina barn?

"Må hans blod komma över oss!"
Enligt Matteus 27:25 ropade judarna "Må hans blod komma över oss och våra barn!" när Pilatus tvekade att låta avrätta Jesus. Men det finns inga bevis för att judarna skulle ha uttalat sig så. Många menar att den här versen skapades och fogades in i evangeliet av någon präst eller under medeltiden av kyrkan för att kunna rättfärdiga sitt hat mot judar.

Pontius Pilatus hustru
Jag undrar om du har uppgifter på vad Pontius Pilatus hustru hette? Och vet man hur hon ställde sig till anklagelserna emot Jesus från Nasaret?

Finns det några utombibliska källor om Pilatus tvekan?
Hej! Såg på tv en forskare som ifrågasatte autenticiteten angående Pilatus vankelmodighet beträffande dömandet av Jesus. Skulle vara intressant att veta om någon icke biblisk källa refererar till "handtvagningen".

Var det sed att frisläppa fångar vid påsken?
Finns det några historiska belägg för att det fanns en sed att frisläppa en fånge vid påsken, vilket sägs ha inträffat med Barabbas enligt evangelierna?

Hette Barabbas också Jesus?
Varifrån kommer namnet 'Jesus Barabbas? I evangelierna står det bara 'Barabbas' - varifrån kommer då uppgiften att även han hette Jesus?

Vad innebar gisslingen av Jesus?
I evangelierna står det att Pilatus lät "gissla" (piska) Jesus. Vet man någonting om hur den här gisslingen gick till? Enligt vad jag har hört fick man inte piska mer än ett visst antal slag.

Morgonen - korsfästelsen
Korsvägen - Jesu väg till Golgata
Hur och när uppstod traditionen med "korsvägen" eller "korsstationerna" som finns i de katolska kyrkorna?

Veronika och hennes svetteduk
Var i Bibeln står det om Veronica som hjälpte Jesus när han bar korset på vägen till Golgata?

Blod, svett och tårar
Står det någonstans i Bibeln om Jesu blod, svett och tårar, något som Churchill därför försöker alludera till i sitt berömda tal när han just blivit premiärminister och talar om blood, toil, tears and sweat? Är det så att Veronica torkade blod, svett och tårar med sin duk?

Var låg Golgata (Golgota)?
Känner man till var Jesus korsfästes, alltså var Golgota låg för nånstans? Har det isåfall gjorts några utgrävningar och några fynd där?

Avrättades Jesus på en påle eller ett kors?
Går det att utläsa ur Bibeln om Jesus blev uppspikad på ett kors eller en stolpe utan nån tvärslå, som en del påstår? Finns det några andra skrifter eller traditioner eller fynd som kan ge klart besked?

Fanns det en tvärslå på Jesu kors?
Vet man med säkerhet att romarna använde en tvärslå i sina korsfästningar? Finns det dokumenterade bevis för att detta och i såna fall, att det hade börjat redan vid jesu död? Har du dokumenten för detta också?

Hur många spikar korsfästes Jesus med?
Med hur många spikar korsfästes Kristus? Enligt ortodox tradition korsfästes Kristus med fyra spikar, dvs en för var hand och en för var fot, medan den katolska kyrkan avbildar Kristus med tre spikar.

Skylten på Jesu kors
Varför står det olika på olika ställen i Bibeln om vad det stod på skylten överst på korset som Jesus vart uppspikad på? Alla ställena kan ju inte vara rätt, eller hur?

Uppfann Gud korsfästelsen?
När bestämde Gud att hans son Jesus skulle dö på ett kors? Och varför just på ett kors? Har det ett starkt symbolvärde i sig? I Joh 3:14-15 står det ju att Människosonen "MÅSTE upphöjas" liksom Mose upphöjde ormen i öknen. Jesus måste alltså korsfästas, någon annan avrättningsmetod dög inte. Eftersom det var bestämt att han skulle dö så måste ju Gud ha uppfunnit korsfästelsen eller hur?

Vad betyder "INRI"?
På krucifix ser man ofta att det står "INRI" på skylten ovanför huvudet på Jesus. Vad är det för bokstäver? Stod det inte att han var judarnas kung eller nåt liknande?

Rövarna på korsen
Vad hade de båda brottslingar som korsfästes tillsammans med Jesus gjort? Står det nånstans vilka de var?

Vilka bar ansvaret för att Jesus dog?
Varför påpekas det så ofta att det var romarna som dödade Jesus? Det var ju faktiskt judarna som såg till att han blev korsfäst. Annars skulle säkert inte romarna brytt sig om honom.

Eftermiddagen - döden
Varför talade Jesus arameiska på korset?
Varför pratade Jesus arameiska och inte hebreiska på korset när han undrade varför han blivit övergiven av Gud. Och vad orsakade denna fråga? Var det smärtan? Han hade väl föraningar om att han skulle gå smärtans väg?

Vad hette soldaten vid korset?
Enligt traditionen ska denne soldat ha omvänt sig till kristendomen, lämnat det militära livet och slutligen dött som martyr.

Jesu timmar på korset
Hur länge hängde Jesus på korset?

Johannes tidsangivelser
Varför stämmer inte Johannes tidsuppgifter om korsfästelsen överens med det som står i de andra evangelierna?

Vad var Jesu sista ord?
Evangelieskrivarna ger helt olika versioner av Jesus dödsögonblick och vad han sade före han dog.

Vad sa soldaterna vid Jesu kors?
Vad sa de romerska vakterna när Jesus dog?

När brast förlåten i templet?
Dog Jesus innan (Matt 27:50-51 och Mark 15:37-38) eller efter (Luk 23:45-46) det att förlåten i templet brast?

Var Jesus Gud eller människa?
Om nu Jesus var Gud (eller Guds son), hur kunde han då dö?

Kan Gud dö?
Om Jesus var Gud eller Guds son, hur kunde han då dö?

När kom den korsfäste brottslingen till paradiset?
Om man inte uppstår förrän när Jesus kommer tillbaka eller efter tusenårsriket, hur kunde då Jesus säga till brottslingen på korset bredvid honom, att han skulle komma till paradiset samma dag?

Solnedgången - graven
Josef från Arimatea
Jag undrar vem Joszef från Arimatea var?

Dödsriket och helvetet
I vår trosbekännelse säger vi "... Nederstigen till dödsriket...". Är dödsriket samma sak som helvetet? I den engelska och litauiska översättningen säger man "helvetet" istället. Om det är så, varför skulle då Jesus komma till helvetet (även om det bara är temporärt)?

Tre nätter och tre dagar - Tecknet
Profeten Jonas tecken
Jag har hört talas om något som kallas "Jonas tecken" och som skulle vara beviset för att Jesus var Guds son. Vad är eller var det för tecken?

Jesu tre dygn i graven
Var Jesus i jordens inre i tre dagar och tre nätter?

Hur länge var Jesus begravd?
Jag håller på med ett skolarbete om påsken och undrar hur länge Jesus var begravd. Det sägs ju att han var i graven i tre dagar och tre nätter, men hur kan det bli det mellan långfredan och påskdan?

Solnedgången - Uppståndelsen
När uppstod Jesus
Vet man när Jesus uppstod, alltså vilken tid på natten det hände? Kvinnorna kom ju till graven innan det ljusnade och då var han ju borta.

Vem var Salome vid Jesu grav?
Salome som dansade för sin styvfar Antipas och fick Johannes döparens huvud på ett fat kan väl inte vara samma Salome som enligt Mark 15:40 var med vid Jesu grav på uppståndelsens morgon?

Vilken tid på dygnet uppstod Jesus?
Jag undrar lite över påsken. Kan man klargöra vilken tid på dygnet och veckodag som Jesus uppstod?

Ängeln vid Jesu grav
Jag undrar vilken ängel det var som fanns i grottan när Jesus hade uppstått och talade om för Maria Magdalena att Jesus levde?

Hur reagerade lärjungarna när Jesus dog?
Efter Jesu död var lärjungarna förtvivlade. De hade varit övertygade om att Jesus var den som skulle befria folket från det romerska förtrycket och upprätta Guds rike.

Vilka mötte den uppståndne Jesus först?
Vem var egentligen först att se den uppståndna Jesus? Evangelisterna ger ju helt olika uppgifter, vilket gör det omöjligt att veta vad som är korrekt och inte.

Vad hände med Jesu kropp?
Vad hände med Jesus fysiska kropp när han uppstod som ande? Man hittade ju aldrig den.

De tolv lärjungarna
Apostlarna som fortfarande inte mött Jesus efter dennes uppståndelse berättade för ett par andra lärjungar att 'Herren verkligen uppstått och visat sig för Simon'.

Paulus märkliga uppräkning
Kan du förklara 1 Kor 15:5ff? Ordningen verkar märklig. Varför först Kefas, sedan de tolv (lärjungarna?), sedan femhundra okända bröder, sedan Jakob och sedan alla apostlarna (var inte de tolv apostlar)?

Vilka var de 500 vittnena?
Vilka är de 500 bröderna som Kristus visar sig för i 1 Kor 15:6, och varför nämns de inte i evangelierna?

Betydelsen - Från död till liv
Varför måste Jesus dö?
Jag har 3 frågor: Varför måste Jesus dö från judarnas perspektiv? Varför måste Jesus dö från romarnas perspektiv? Varför måste Jesus dö från de kristnas perspektiv?

Judarna och Messias
Hur kommer det sig att just judarna är så ovilliga att acceptera Jesus? Han var ju trots allt själv jude och judarnas heliga skrift talade ju om den kommande Messias.

Måste Jesus korsfästas?
Fanns det inget annat sätt för Jesus att återknyta kontakten mellan människor och Gud än att dö på korset?

Guds plan för mänskligheten
Vad var Guds plan för mänskligheten när han utvalde Israels folk som sitt egendomsfolk? Detta ledde ju så småningom fram till judendomen som ju Jesus tillhörde, men den är ju inte missionerande så vad var tanken egentligen? Om det var förutbestämt av Gud att Jesus skulle komma till jorden och bli dödad av sina egna och uppstå så är ju judarna grundlurade från början. Vad hade hänt om judarna inte hade dödat Jesus?

Uppfann Gud korsfästelsen?
När bestämde Gud att hans son Jesus skulle dö på ett kors? Och varför just på ett kors? Har det ett starkt symbolvärde i sig? I Joh 3:14-15 står det ju att Människosonen "MÅSTE upphöjas" liksom Mose upphöjde ormen i öknen. Jesus måste alltså korsfästas, någon annan avrättningsmetod dög inte. Eftersom det var bestämt att han skulle dö så måste ju Gud ha uppfunnit korsfästelsen eller hur?

Var Jesus den förste som uppstod?
Varför står det i 1 Kor 15:20 att Jesus uppstått 'som den förste av de avlidna' om nu bl.a. Lazaros uppstått dessförinnan?

Hur kan Jesu död ge evigt liv?
Det sägs ju att vi blir fria från våra synder genom Jesu blod och att vi får evigt liv därför att Jesus dog för vår skull. Vad innebär det? Hur är det möjligt?

Varför trodde bara några få judar att Jesus var Messias??
Varför förkastade judarna Jesus som Messias? Och vad berodde det på att vissa judar blev övertygade om att Jesus var Messias?

Måste Jesus bli korsfäst?
Kristus skulle bli korsfäst - och därför var det vad Gud uppenbarade för profeterna många hundra år tidigare.

Har inte Jesus besegrat satan?
Kristna brukar säga att Jesus genom sin död på korset har fullständigt besegrat djävulen. Men i verkligheten det ser ut tvärtom! Ondskan blir bara större och större för varje dag! Hur kan man säga då att 'satan har blivit besegrat'?

Måste Jesus dö för varelser på andr planeter?
Om det finns varelser på andra planeter, skulle inte det få till konsekvens att vår frälsare Jesus Kristus tvingades upprepa sin livsgärning och efter tortyr, åter och åter dö en kvalfylld offerdöd runt om i universum på ett kors i all oändlighet?

Hur reagerade lärjungarna när Jesus dog?
Vad hände med lärjungarna när Jesus inte längre fanns bland dom?

Hur kan man dyrka en död människa?
Hur kan ni kristna dyrka en blodig och död och uppspikad person? Det är ju sjukt!

Jesu uppståndelse
Om inte Jesus uppstått hade han bara varit en i raden av filosofer, gurus och vishetslärare som funnits genom tiderna.

Meningen med livet
Människans skapelse inte är avslutad än. Gud är fortfarande i full färd med att forma sitt största mästerverk.

Villkoren för evigt liv
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Varför skapade Gud oss människor?
Står det nånstans i Bibeln VARFÖR Gud skapade oss och VARFÖR Jesus måste komma och starta en ny religion?

Påskfirandet
Jesus, kycklingar och ägg
Hur länge har vi firat påsk här i Sverige och varifrån kommer de olika "ingredienserna" som påskgummor, ägg, godis, kycklingar, harar? De kan ju knappast ha haft nånting med påsken att göra från början.

Varför skiftar påsken datum?
Alla andra helger infaller ju samma datum varje år, men inte påsken. Hur kommer det sig? En årsdag borde väl firas samma dag jämt?

Kristendomens högtider
Vilka högtider är dom viktigaste i kristendomen och varför är dom det?

Korsvägen - Jesu väg till Golgata
Hur och när uppstod traditionen med "korsvägen" eller "korsstationerna" som finns i de katolska kyrkorna?

Var säger Bibeln att vi ska fira nattvard ofta?
Jag hörde en predikan om nattvarden. Hon som predikade sa att det står i Bibeln att vi ska fira den ofta. Jag undrar var det står? Jag har inte funnit det. (M.H.)

Vilket bröd till nattvarden?
Om man exempelvis firar nattvarden i en samling utanför kyrkan (t.ex. hemma), kan man då använda av sig vanligt bröd för nattvarden eller är osyrat bröd ett absolut krav?

Bibelns helger - Herrens högtider
På vilket sätt har vi ändrat våra högtider i förhållande till de judiska? Varför sammanfaller inte våra högtider med de judiska? Är det Rom som ligger bakom?

Guds högtider
När Gud uppmanade människorna att hålla hans dagar heliga 'för alltid', så menade han det bokstavligen.

Passaionsblomman och Jesu korsfästelse
Läste på nätet om passionsfrukt och fann till min förvåning att släktet har fått sitt namn av att blommans olika delar sägs föreställa olika symboler vid Jesus korsfästelse. Vilka symboler menar man?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...