Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Varför ville Jesus ha svärd?

Fråga: Varför säger Jesus i Luk 22 till lärjungarna att '...den som är utan pengar ska sälja sin mantel och köpa sig ett svärd'? (K.H.)

Svar: Den händelse du syftar på utspelades precis efter den sista nattvarden. Just innan Jesus och hans lärjungar gav sig av till Getsemane örtagård, sa Jesus:

"Men nu skall den som har en penningpung ta med sig den, och likaså påsen, och den som är utan pengar skall sälja sin mantel och köpa sig ett svärd" (Luk 22:36)

Det kan förvisso tyckas vara ett ganska märkligt uttalande från någon som just har ägnat en massa tid åt att undervisa sina lärjungar om kärlek. Varför köpa svärd? Menade Jesus att hans efterföljare skulle beväpna sig för att kunna försvara honom mot människorna som skulle komma för att gripa honom?

För att få svaret på frågan ska vi gå några timmar framåt...

Jesus och hans lärjungar hade begett sig ut till Getsemane örtagård, där tempelvakten och folkhopen som Stora rådet skickat ut snart hittade dem. När Judas gett Jesus den berömda kyssen, för att identifiera honom, försökte vakterna gripa Jesus. Men vad hände då.

"När de som var med Jesus såg vad som skulle hända, sade de: 'Herre, skall vi ta till våra svärd?'" (Luk 22:49)

Det är uppenbart att lärjungarna menade att vapnen skulle användas. Och utan att vänta på något svar använde Simon Petrus sitt svärd för att hugga örat av Malkus, en av översteprästens tjänare.

Var det därför Jesus hade uppmanat lärjungarna att köpa svärd? För att försvara honom mot pöbeln? Jesus svarar själv:

"Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd skall dödas med svärd" (Matt 26:52)

Och för att understryka att han inte ämnade använda något våld mot pöbeln helade Jesus genast tjänarens öra.

Vad Jesus hade uppmanat lärjungarna att göra var att köpa vapen - inte att använda dem. Jesus påpekade att han med lätthet hade kunnat få hjälp av legioner änglar om han behövde fly. Men det ingick inte i Guds plan (Matt 26:53-54).

Nej, Jesus avsåg inte att svärden skulle användas vare sig i försvarssyfte eller att hota med. Skälet till att han sa åt sina lärjungar att utrusta sig med åtminstone ett svärd var för att profetian skulle kunna gå i uppfyllelse:

"Då sade han: 'Men nu skall den som har en penningpung ta med sig den, och likaså påsen, och den som är utn pengar skall sälja sin mantel och köpa sig ett svärd. Jag säger er att med mig skall det ord i skriften gå i uppfyllelse som lyder: 'Han räknades till de laglösa.' Ty nu fullbordas det som är sagt om mig" (Luk 22:36-37)

Den profetia som Jesus citerade var Jesaja 53:12:

"...han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare, han som bar mångas synder och bad för överträdarna"

Som svar på Jesu uppmaning att gå och köpa svärd, sa lärjungarna att de hade två vapen. Jesus ansåg att det var nog (Luk 22:38). Genom att leda en grupp män beväpnade med två svärd kunde Jesus av myndigheterna klassas som en vanlig brottsling.

Faktum är att när pöbeln kom för att gripa Jesus, var de också beväpnade som om de räknade med väpnat motstånd. I deras ögon var det otänkbart att någon, som de trodde var en upprorsmakare, inte skulle gripa till vapen och göra motstånd - och de beväpnade lärjungarna i Jesu sällskap bekräftade den uppfattningen.

Det finns de som har använt det här exemplet för att rättfärdiga sig själva då de tagit till vapen mot sin nästa. Men det här bibelstället rättfärdigar inget våld mot andra människor. Tvärtom klargjorde Jesus att den som tar till vapen med stor sannolikhet själv kommer att drabbas av det öde han avsett för andra.

Det enda skälet till att Jesus gav lärjungarna den här uppmaningen var för att Jesajas profetia skulle gå i uppfyllelse.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur vet vi vad Jesus bad i Getsemane?
Hur kan vi veta hur Jesus formulerade sin bön om att få slippa "tömma kalken"? Han var ju ensam medan lärjungarna inte orkade att vaka tilsammans med honom utan somnade.

Jesus och Gamla testamentets profetior om Messias
Finns det någon förteckning på alla de profetior om Messias i Gamla testamentet som uppfylldes av Jesus?

Hur många har kristendomen dödat?
Många påstår att kristendomen dödat fler än Hitler och Stalin. Men hur sant är det egentligen? Finns det några beräkningar på hur många som kristendomen har dödat?

Kristen 'mission' med våld?
Hade det varit möjligt att sprida den kristna läran över världen utan vapenmakt och att använda våld? Om inte, så blir det ju en sorts paradox eftersom den egentligen förbjuder våld, att döda osv.

Varför sa inte Jesus sanningen om Messias och Guds rike?
Jesus måste ju ha fattat att lärjungarna trodde att han var Messias som skulle skapa fred och upprätta Guds rike. Varför sa han då inte rent ut till dem att han inte alls skulle göra det då, utan att det var nåt som skulle dröja till långt långt in i framtiden?

Herrens dag på apostlarnas tid
Hur kunde Petrus säga (i Apostlagärningarna) att Joels profetia gick i uppfyllelse? Den handlar ju om ändens tid.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...