Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

När blev Sverige kristet?

Fråga: Jag söker ett definitivt datum för när Sverige (utan tvivel genom ett påbud från dåtida kungahus) officiellt blev ett kristet land, dvs när kristendomen övergick från att vara en angelägenhet för några få discipler i 'förtruppen' till att bli den officiella statsreligion Sverige bekänner sig av än idag. (G.I.)

Svar: Den förste svenske kungen som bekände sig till den kristna tron var Olof Skötkonung. Enligt traditionen döptes han i Husaby källa år 1008, men troligen skedde det tidigare, för redan år 995 lät han prägla mynt som bar en bild av ett kors och texten "In nomine Domini". År 1014 lät kung Olof inrätta Sveriges första biskopssäte i Skara.

Den kristna läran spred sig successivt i landet, och på 1080-talet befallde kung Inge den äldre att alla svear skulle kristnas. Omkring år 1087 brändes och revs Uppsala tempel, som utgjorde centrum för den hedniska tron, och sedan spred sig den kristna läran snabbt i och med att den hedniska kulten förbjöds och det började byggas kyrkor och kloster och landet delades upp i stift och socknar.

I början av 1100-talet fanns det mängder av biskopssäten i landet, och år 1164 blev Sverige egen kyrkoprovins med ärkebiskop i Uppsala. Den hedniska religionen var bortträngd och Sverige var kristnat. Därmed kan man väl säga att kristendomen blivit den "officiella statsreligionen".

Nu innebar ju inte Sveriges kristnande att svenskarna blivit kristna i egentlig mening, utan bara att de successivt kommit att anslutas till en kungastödd kyrklig institution som krävde anslutning. Många gamla hedniska seder och trosföreställningar levde kvar många generationer framåt även om folk officiellt bytte religion. (Inte heller kung Inge utmärkte sig som en person som kunde kallas en Kristi lärjunge. Han inledde sitt "kristnande" av landet med att mörda sin svåger och konkurrent om makten, hedningen Blot-Sven...)

Men om man nu ska försöka hitta ett specifikt kungligt påbud om kristnande av Sveriges folk, så måste det nog bli Inge den äldres befallning på 1080-talet. Och från mitten av 1100-talet betraktades Sverige som ett romersk-katolskt land med ärkebiskop. Så skulle det förbli till år 1593, då det vid Uppsala möte beslutades att alla svenskar plötsligt måste byta till en ny tro (!), nämligen den lutherska, och tillhöra den lutherska Svenska kyrkan. Och där är vi framme vid den religion som kungen och Sverige bekänner sig av än i dag - åtminstone i ord.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Den första kyrkan i Sverige
Jag undrar vilken som var den allra första kyrkan som byggdes i Sverige och om den finns kvar.

Antalet kristna förr och nu
För tvåhundra år sedan trodde så gott som alla svenskar på Bibelns ord och var troende kristna. I dag är Sverige sekulariserat och bara en minoritet anser sig vara troende kristna. I de flesta muslimska länder är också idag så gott som alla övertygade om att Koranen är Guds sanna ord och ytterst få tvivlar på att islam är den sanna läran. Varför är det så olika?

Blir barn till kristna föräldrar automatiskt kristna?
Om man inte döper sitt barn hör inte barnet till kristendomen då? Eller tillhör det automatiskt om föräldrarna tillhör svenska kyrkan?

Den svenska kyrkans historia
På 700-talet får nordborna kontakt med den romersk-katolska kristendomen genom vikingarnas expeditioner och genom trälar som man för med sig tillbaka hit.

Hur många tillhör Svenska kyrkan?
Jag undrar hur många medlemmar den svenska kyrkan har idag? Hur många medlemmar hade svenska kyrkan i början av 1900-talet?

Sverige i Bibelns profetior
Kan man utläsa någonting ur Bibelns profetior om vad som kommer att hända Sverige i framtiden?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...