Mjukband
ISBN: 9789198252439
Sidor: 196
Förlag: Allt om Bibeln
Vikt: 239 gram

Bibelns språk är ett problem för många, inte bara för dem som nyss kommit i kontakt med den kristna tron eller det svenska språket. Vad betyder till exempel begrepp som trolovning, helgelse, förnedringskropp, Davids nyckel, återlösa, rättfärdiggörelse, kärleksäpplen, saltförbund, förstockad, jubelår, hedning, hemsöka osv osv? För att inte tala om låneord som hosianna och halleluja. Många ord är svåra att förstå - och andra lätta att missförstå.

Mängder av ord i Bibeln gäller förhållanden som är främmande för oss och behöver en förklaring för den skull. Många termer - även i nya översättningar - används sällan förutom i Bibeln. Andra ord och formuleringar som kom med de gamla bibelöversättningarna har med tiden försvunnit helt ur vårt dagliga tal men lever kvar i psalmerna och de andliga sångerna.

En del ord har fått en ny innebörd medan andra används utan att vi har en aning om vad de egentligen betyder. Sedan har vi ord och formuleringar som bara används i kristna sammanhang och som kan vara svåra att förstå eller närmast obegripliga.

Den här ordboken förklarar enkelt, kortfattat och lättbegripligt innebörden i drygt 1500 ord och begrepp. Se några sidor ur boken HÄR.

Pris: 165 kr

Församling? 25 % rabatt oavsett antal.
Bokhandel? Mejla red@alltombibeln.se för F-pris.