Följ Bibelfrågan på Facebook

Maria Magdalena

Bibelfrågan: Frågor och svar

Under Jesu andra år som förkunnare fanns Maria Magdalena bland de kvinnor som följde med honom då han vandrade från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike.

Fråga: Hurdana var de 7 onda andar Maria Magdalena hade haft? Hur dog hon, var och när? Hur gammal var hon när hon dog? (R.R.)

Bibeln säger ingenting om vad det rörde sig om för andar eller hur Maria Magdalenas besatthet tog sig uttryck. (Somliga har menat att hon var prostituerad och identisk med synderskan det berättas om i Lukas 7, men något absolut stöd för den uppfattningen ges inte i bibeln.)

Däremot berättar bibeln att när Maria blivit botad av Jesus så blev hon en av hans lärjungar. Under Jesu andra år som förkunnare fanns hon bland de kvinnor (Maria, Johanna, Susanna och andra) som följde med honom då han vandrade från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike (Luk 8:2).

När Jesus fördes iväg för att korsfästas, fanns hon bland de kvinnor som hade följt med Jesus från Galileen till Jerusalem, och hon stod tillsammans med bland andra Jesu mamma och följde avrättningen (Matt 27:56, Mark 15:40 och Joh 19:25).

Maria var också den första som träffade Jesus efter det att han uppstått och fick i uppdrag av Mästaren att berätta för de övriga lärjungarna att hon träffat Jesus, att han levde och att han snart skulle stiga upp till himlen.

Men sedan blir det tyst om Maria Magdalena. Bibeln säger ingenting om hennes liv efter Jesu himmelsfärd. Men enligt den tradition som bevarades inom den kristna kyrkan följde hon med aposteln Johannes och Jesu mor Maria till Efesos där hon senare dog. Vissa källor uppger att hennes kvarlevor ska ha flyttats till Konstantinopel år 886 och finnas bevarade där.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Fick Maria Magdalena några barn?
De enda samtida uppgifter vi har om den Maria Magdalena som nämns i bibeln är de uppgifter som finns där.

Maria Magdalena och da Vincis 'Nattvarden'
Bredvid Jesus på bilderna av den första nattvarden ser man en ung, skägglös person med långt hår och feminina drag.

Maria Magdalena
Jag har hört talas om en bok som säger att Maria Magdalena i själva verket var gift med Jesus. Står det nånting om det nånstans och vad vet man mer om henne?

Maria Magdalenas evangelium
'Maria Magdalenas evangelium' har daterats till mitten av 100-talet.

Namnet Maria
Vad betyder namnet "Maria"?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.