Följ Bibelfrågan på Facebook

Asasel

Bibelfrågan: Frågor och svar

Ordet azazel ska med största säkerhet uppfattas som ’den som skaffar bort synden’.

Fråga: Jag undrar vem Asasel var och varför det står i Tredje Moseboken att israeliterna skulle offra till honom? De fick väl bara offra till Gud? (C.S.)

Försoningsdagen var den dag då hela Israels folk bekände sin synd och bad om Guds förlåtelse. Översteprästen offrade först en get för hela folkets synd, varefter han gick in i "det allra heligaste" i templet och stänkte blod från offret. Därefter tog han en get, som kallades azazelgeten eller syndabocken, lade sin hand på dess huvud och drev ut den i öknen för att visa att folkets synder hade tagits bort. Denna get offrades alltså inte över huvud taget.

Det hebreiska ordet azazel har tolkats på olika sätt. Det har ibland sagts att det helt enkelt åsyftar en öde plats. Andra har menat att azazel skulle vara någon typ av demon eller ökenande (rentav identisk med Satan), men eftersom varje form av demonkult var strängt förbjuden bland Israels folk faller det på sin egen orimlighet.

Ordet azazel ska med största säkerhet inte uppfattas som ett namn utan som ett adjektiv, och då betyder det "bortskaffande" eller "avlägsnande", dvs i det här sammanhanget "den som skaffar bort (synden)" eller "den som avlägsnar (synden)". Så har ordet också tolkats i den nya Folkbibeln.

3 Mos 16:10 löd så här i 1917 års översättning:

"Men den bock som lotten bestämmer åt Asasel skall ställas levande inför Herrens ansikte, för att försoning må bringas för honom, på det att han må släppas fri ut till Asasel i öknen."

Men i Folkbibeln har följaktligen samma vers översatts på följande sätt:

"Men den bock som lotten bestämmer för att skaffa bort synden skall ställas levande inför Herrens ansikte, för att försoning skall bringas genom honom. Och sedan skall han sändas i väg ut i öknen för att skaffa bort synden."

Thor-Leif Strindberg


Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.