Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKERBibeln är namnet på en tvådelad samling böcker som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift.

Bibelns första del, som vi kallar "Gamla testamentet", är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska som författades under perioden ca 1400-400 f Kr och sammanställdes till en helhet ca 400 f Kr. Den hebreiska benämningen på dessa böcker är "TaNaK" efter begynnelsebokstäverna i de olika delarna: (T) Torah = Moseböckerna, (N) Niviim = Profeterna och (K) Kiviim = Skrifterna.

Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund som inte är grundat på lagar ristade i sten utan skrivna i människans hjärta, och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Bibelns andra del består av 27 skrifter på grekiska författade under det första århundradet av efterföljarna till den galileiske rabbin Yeshua (Jesus) som var verksam omkring år 27-30 och av många ansågs vara denne väntade messias/kristus.

Fyra berättelser om Jesu liv och undervisning, en redogörelse för den tidiga kristustroende församlingens historia åren 30-60, brev skrivna av dess ledare under samma tidsperiod samt en profetisk skrift om "ändens tid" fogades till Tanak. Kristendomens bibel kom därmed att bestå av två delar - de gamla hebreiska skrifterna ("Gamla testamentet") och de nya grekiska skrifterna ("Nya testamentet").

Länkarna här nedan går till kortfattade beskrivningar av böckernas upphovsmän/författare och tillkomsttid samt sammanfattningar av deras innehåll.

Gamla testamentet - (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki
Nya testamentet - (Det nya förbundets skrifter)
Matteusevangeliet - Markusevangeliet - Lukasevangeliet - Johannesevangeliet - Apostlagärningarna - Romarbrevet - Första korinthierbrevet - Andra korinthierbrevet - Galaterbrevet - Efesierbrevet - Filipperbrevet - Kolosserbrevet - Första thessalonikerbrevet - Andra thessalonikerbrevet - Första Timotheosbrevet - Andra Timotheosbrevet - Titusbrevet - Filemonbrevet - Hebreerbrevet - Jakobsbrevet - Judasbrevet - Första Petrusbrevet - Andra Petrusbrevet - Första Johannesbrevet - Andra Johannesbrevet - Tredje Johannesbrevet - UppenbarelsebokenHar du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...