Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Fjärde Moseboken (Numeri)

 • Omfattar tiden: Ca 1410-1400 f Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Författare (enligt de äldsta judiska traditionerna): Mose ben Amram m fl..

  Mose var egyptier av hebreisk härkomst. Han föddes omkring år 1520 f Kr i Egypten av israelitiska föräldrar, men kom som spädbarn att adopteras av den regerande faraos dotter, sannolikt Hatsepshut, som också gav honom hans namn. Han växte upp vid hovet och tjänstgjorde enligt den judiske historikern Josephus i den egyptiska armén i strider mot etiopiska styrkor. Efter att som 40-åring ha gjort sig skyldig till mord på en egyptier tvingades han fly ur landet.

  I mitten av 1400-talet återvände Mose till Egypten för att hjälpa israeliterna att lämna landet och föra dem till Kanaan, det område mellan Medelhavet och floden Jordan som deras förfäder lämnat 400 år tidigare. Kort tid därefter ledde han så deras flykt ut i Sinais öken, till den trakt där han arbetat som herde. Vid berget Horeb fick Mose ta emot två stentavlor av Gud med tio grundläggande budord som senare kompletterades med en utförlig lag som skulle reglera folkets sociala och religiösa liv. Under fyra decennier i öknen formade han dem successivt till en nation.

  Under Moses ledarskap erövrades det mesta av området öster om Jordan. Själv kom emellertid Mose aldrig att gå över Jordan och in i Kanaan. Han avled omkring år 1400 f Kr på berget Nebo och begravdes i en dal i Moab.

  Enligt traditionen ska Mose ha varit upphovsman till en del av materialet i boken.

 • Tillkomsttid: Ca 1400 f Kr.

  Boken är baserad på gamla muntliga och skriftliga källor. Den började sannolikt nedtecknas under det israelitiska folkets 40-åriga tid i öknen efter flykten från Egypten i slutet av 1400-talet f Kr, före ankomsten till Kanaan. Den slutliga bearbetningen och sammanställningen av texterna gjordes av judiska präster på 500-talet f Kr.

 • Innehåll:

  Sinais öken
  Fjärde Mosebok beskriver israeliternas år i öknen, från förbundet vid Sinai fram till det att man förbereder inträngandet i det land där Abraham en gång blivit lovad av Gud att hans ättlingar skulle få leva. Den redogör bland annat för två utförliga folkräkningar som Mose lät genomföra - dels strax efter uttåget ur Egypten och strax före intåget i Kanaan - och innehåller uppgifter om de olika stammarnas storlek med listor över de olika familjerna.

  Boken återger vidare de regler folket får att följa under ökentiden och hur man omväxlande lyder och trotsar Guds vilja. Livet i öknen präglas av konflikter och otro som resulterar i att nästan hela den generation som lämnade Egypten går under i öknen.

  Slutligen utses Josua till Moses efterträdare som folkets ledare och folket välsignas av Bileam.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...