Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Haggai

 • Upphovsman/författare: Haggai.

  Haggai föddes i Babel under judarnas fångenskap där. Han var sedan en av dem som kom till Jerusalem efter det att perserkungen Kores erövrat Babylonien och gett fångarna tillstånd att återvända till sina förfäders land. Där kom Haggai att vara aktiv i arbetet för att återställa folkets religiösa liv genom att återuppbygga templet och återupprätta tempelgudstjänsten.

  Om de fyra tal, som utgör innehållet i hans bok, har nedtecknats av honom själv eller någon annan är omöjligt att fastslå.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: Ca 520 f Kr.

 • Innehåll:

  Haggais bok består av två korta kapitel som innehåller fyra tal. Den beskriver situationen i Jerusalem under 500-talets sista decennier och kretsar helt kring uppbyggandet av det andra templet, även kallat Serubbabels tempel.

  Haggai blir dyster när han ser det gamla raserade templet som förstördes då babylonierna år 586 f Kr och deporterade invånarna till Babel. Han klandrar folket för att bygga hus åt sig själva och leva i välmåga medan de låter Guds hus ligga i ruiner. Han uppmanar dem att bygga upp templet på nytt och lovar dem att Gud kommer att välsigna dem och ge dem fred och framgång om de sätter det som är viktigast främst.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...