Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Rut

 • Omfattar tiden: Ca 1150-1100 f Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Författare: Okänd.

  Berättelsen kan ha nedtecknats av Samuel ben Elkana och varit en av de många fristående berättelser från perioden 1400-1050 f Kr som han lät ingå då han sammanställde Domarboken.

  Rut och hennes svärdöttrar (detalj av målning av Chagall)
 • Tillkomsttid: Ca 1050 f Kr.

  Boken bearbetades och fick sin slutgiltiga och självständiga form av judiska präster ca 580-540 f Kr, då judarna befann sig i fångenskap i Babylonien.

 • Innehåll:

  Ruts bok, som är en av de kortaste böckerna i bibeln, handlar om kung Davids förfäder. Den berättar om hur den moabitiska kvinnan Rut gifter sig med sonen till israeliten Elimelek och hans hustru Noomi som på grund av hungersnöd utvandrat från Betlehem till Moab, ett område öster om Döda havet. Efter sin makes och svärfars död följer Rut med sin svärmor Noomi då hon flyttar tillbaka till Betlehem. Där gifter sig Rut så småningom med en israelitisk bonde vid namn Boa. De får en son vars sonson, David, kommer att utses till Israels andre kung.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...